Skład ciała a moc

  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Skład ciała a moc
W czasie ruchu musisz pokonywać opory powietrza, sił grawitacji i tarcia. Ważną rolę w tym aspekcie odrywa masa i skład ciała. Niekiedy niewielka różnica pozwala osiągać lepsze bądź gorsze wyniki sportowe.

Masa ciała a wydolność

Możliwości wysiłkowe sportowców, zarówno dyscyplin wytrzymałościowych jak też szybkościowych są zależne od ich mocy oraz stawianych ciału oporów. To z kolei wiąże się z masą i skaldem ciała. Pamiętaj, że zmniejszenie masy ciała (oczywiście rozsądne) zwiększa moc, co z kolei przekłada się na lepszy wynik sportowy. Wzrost z kolei wpływa na zwiększenie powierzchni ciała, a więc też oporu powietrza podczas aktywności, co zwiększa koszt energetyczny.

Tłuszcz a osiągnięcia

Tkanka tłuszczowa jest mocno unaczyniona. Tym samym im jej więcej, tym więcej krwi krąży w niej, zamiast zaopatrywać mięśnie w składniki odżywcze. Nie oznacza to jednak, iż tłuszczu należy się pozbyć z ciała całkowicie. Pamiętaj, że jeśli zbytnio obniżysz jego zawartość może się to skończyć obniżeniem możliwości wysiłkowych, a w przypadku kobiet także zaburzeniami hormonalnymi. Dlatego u mężczyzn procentowa zawartość tkanki tłuszczowej nie powinna schodzić poniżej 4%, a u kobiet poniżej 10%.

Zawartość %tkanki tłuszczowej u osób aktywnych fizycznie (Lohman i wsp. 1997)

Mężczyźni

Niska zawartość tł.

Średnia zawartość tł.

Wysoka zawartość tł.

18-40

5

10

15

40-65

7

11

18

65-85

9

12

18

Kobiety

18-40

16

23

28

40-65

20

27

33

65-85

20

27

33


Tkankę tłuszczową dzieli się na tłuszcz niezbędny oraz zapasowy (podskórny i trzewny). W przypadku pierwszego, jest on składnikiem błon komórkowych, osłonek mielinowych czy szpiku kostnego. Jest prekursorem niektórych hormonów np. testosteronu, rozpuszczalnikiem dla witamin A, D, E, K oraz stanowi izolację cieplną.

Odnotowana zawartość % tkanki tłuszczowej u sportowców w różnych dyscyplinach

Mężczyźni

Kobiety

Sprint

5-12

8-15

Maraton

5-9

8-15

Kolarstwo

8-9

13-15

Koszykówka

7-11

20-27

Kulturystyka

5-9

6-12

Piłka nożna

6-14

12-20

Pływanie

9-12

14-24

Siatkówka

11-13

17-22

Badanie składu ciała

Obliczanie zawartości poszczególnych składników w ciele ma charakter szacunkowy. Jedyną metodą doskonałą, która jest dokładna w 100% jest niestety sekcja zwłok. Wszystkie pozostałe obarczone są mniejszym lub większym błędem.

- metody rzetelne: absorpcjometrii promieniowania

rentgenowskiego o podwójnej energii (DXA), metoda hydrostatyczna,

- metody mniej rzetelne: ocena oddziaływania podczerwieni (NIR), impedancja bioelektryczna (BIA),

- metody najmniej rzetelne: pomiar fałdów skórnych, obwodów.

DXA

Uważana za najdokładniejszą metodę. Początkowo wykorzystywana do badania gęstości kości, obecnie także do analizy składu ciała. Działa na zasadzie badania zjawiska osłabienia wiązki promieniowania jonizującego przenikającego przez ciało. Dużym jej plusem jest fakt, iż nie tylko dowiesz się, jaka jest zawartość tłuszczu w Twoim ciele, ale także jakie jest rozmieszczenie tkanki tłuszczowej i mięśni. Dzięki temu możliwe jest przeanalizowanie różnic między prawą, a lewą stroną ciała. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dyscyplin, w których równomierne rozłożenie mocy układu mięśniowego jest istotne dla efektów np. kolarstwo.

Metoda hydrostatyczna

Zwana inaczej ważeniem podwodnym. Jest obarczona jedynie 2% błędem pomiaru. Zasada oparta jest na prawie Archimedesa, które mówi, że wartość działającej na ciało siły wyporu jest równa masie wypartej wody. Należy pamiętać, że obiekty o mniejszej gęstości mają większą powierzchnię wyporu, niż te o większej gęstości. Przekładając to na skład ciała warto zauważyć, że tłuszcz posiada mniejszą gęstość niż woda, a mięśnie i kości większą. Problemem w przypadku tej metody jest zalegające powietrze w płucach. Mierzy się je w trakcie badania. Tym samym, im więcej wypartej wody, tym większa zawartość tkanki tłuszczowej.

BIA

Metoda polega na przepuszczeniu przez ciało słabej wiązki prądu i zbadaniu oporu elektrycznego tkanek (impedancji). Tkanka mięśniowa czy krew będą przewodzić, natomiast tkanka tłuszczowa stawiać opór. Im więc większa zawartość tłuszczu w organizmie, tym większa wartość impedancji.

W przypadku tej metody szereg czynników może zakłócać odczyt. Analizę za pomocą BIA powinno się wykonywać na czczo, z pustym pęcherzem. 2 dni przed badaniem należy unikać alkoholu, dzień wcześniej nadmiernego wysiłku, a wszelkie napoje zastąpić wodą. Ważne również jest, aby dana osoba nie była spocona, a w czasie pomiaru powinna leżeć.


Teraz wiem jak działają te "mierniki" we wszystkich urządzeniach typu rowerki stacjonarne. ;)

Proszę o podanie tytułu (Lohman i wsp. 1997)