Bądź hiper!

  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Bądź hiper!
Ponad dwa miesiące temu rozpocząłem systematyczne treningi na siłowni. Już po miesiącu treningów zaobserwowałem u siebie wzrost siły – mogłem wykonywać ćwiczenia z większym obciążeniem. Niedawno natknąłem się w Internecie na artykuł, w którym znalazłem informację, iż początkowy wzrost siły mięśniowej jest następstwem zmian, do których dochodzi pod wpływem treningów w układzie nerwowym. W związku z tym mam pytanie. Od czego zależy siła, którą mogą wygenerować mięśnie?

Przed zapoznaniem się z odpowiedzią na powyższe pytanie warto przypomnieć sobie budowę mięśni. Mięśnie szkieletowe, a więc mięśnie, które stymulujemy w trakcie wykonywania ćwiczeń siłowych zbudowane są z włókien mięśniowych. Stanowią one najmniejszą jednostkę organizacyjną mięśni. W skład każdego włókna mięśniowego wchodzą „standardowe” organelle komórkowe. Jedyne, co różni je od typowej komórki zwierzęcej, to duża ilość jąder komórkowych występujących na obwodzie oraz znajdujące się wewnątrz włókienka kurczliwe – miofibryle. Połączone ze sobą włókna mięśniowe tworzą tak zwane pęczki, które z kolei łączą się w wiązki mięśniowe i dalej w mięśnie. Warto pamiętać, że ilość włókien mięśniowych znajdujących się w poszczególnych mięśniach nie zmienia się w trakcie życia.

Siła rośnie bo…

W początkowym etapie procesu treningowego ukierunkowanego na poprawę siły mięśniowej jej wzrost jest następstwem zmian, do których dochodzi pod wpływem treningów w układzie nerwowym. Czego one dotyczą? Układ nerwowy silniej pobudza włókna mięśniowe. Jest to następstwem aktywowania do skurczu większej ilość jednostek ruchowych (wszystkich włókien mięśniowych unerwianych przez jeden nerw). Na dalszym etapie procesu treningowego zwiększenie poziomu siły mięśniowej jest przede wszystkim wynikiem wzrostu średnicy włókien mięśniowych (hipertrofia włókien mięśniowych), a w konsekwencji zwiększenia się obwodów poszczególnych mięśni.

Włókna rosną bo…

Wzrost średnicy włókien mięśniowych (hipertrofia), będący efektem zmian adaptacyjnych, do których dochodzi w mięśniach pod wpływem ćwiczeń siłowych, jest następstwem zwiększenia się ilości białek kurczliwych i cytoplazmatycznych we włóknach mięśniowych poddanych treningom. Wraz ze wzrostem obwodów włókien mięśniowych zwiększa się również ilość i średnica znajdujących się w nich miofibryli. Na zwiększenie obwodów włókien mięśniowych wpływają takie hormony jak: insulina, hormon wzrostu, androgeny oraz niektóre hormony tarczycy. Warto podkreślić, iż do wzrostu średnicy włókien mięśniowych pod wpływem ćwiczeń siłowych dochodzi nawet w sytuacji niedoboru białek.

Białe czy czerwone?

Co jest niezwykle istotne wzrost średnicy włókien mięśniowych poddanych ćwiczeniom siłowym dotyczy przede wszystkim białych włókien mięśniowych (szybkokurczliwych). W czerwonych włóknach mięśniowych (wolnokurczliwych) również dochodzi do podobnych zmian, jednakże ich natężenie i częstotliwość występowania jest zdecydowanie mniejsza. Świadczy to o mniejszych predyspozycjach czerwonych włókien mięśniowych do zwiększenia swojej średnicy.

Nie tylko wielkość ma znaczenie

W przypadku niektórych rodzajów mięśni (pierzastych i półpierzastych) wraz ze wzrostem średnicy włókien mięśniowych zmienia się również kąt, pod którym docierają one do ścięgna. Co jest niezwykle istotne zmiana tego kąta o 1º prowadzi do modyfikacji siły skurczu oddziałującej na ścięgno o około 6%.

Hiper znaczy silny

Siła, którą jest w stanie wygenerować mięsień zależy przede wszystkim od jego przekroju poprzecznego – obwodu. Im jest on większy, tym większą siłą dysponuje dany mięsień. Wzrost obwodów włókien mięśniowych prowadzi w konsekwencji do zwiększania masy ciała. Właśnie z tego względu plany treningowe ukierunkowane na wzrost siły mięśniowej nazywa się planami masowymi. By doszło do zwiększenia średnicy włókien mięśniowych wystarczą same ćwiczenia siłowe. Warto jednak pamiętać, że odpowiednio dobrana dieta przyśpieszy i uskuteczni ten proces.


By doszło do zwiększenia średnicy włókien mięśniowych wystarczą same ćwiczenia siłowe. Tak lekko nie ma....

Mam pytanie. Czytałam to tu to tam o "chudzielcach" silniejszych od "pakerów". Czy to możliwe żeby ktoś z mniejszym obwodem mięśnia był silniejszy albo miał większą masę mięśniową albo to i to od kogoś z większym obwodem? Nie pytam o takie duże mięśnie pozbawione w zasadzie siły. Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Czy włókna mięśniowe mogą rosnąć i przybierać na sile tak by nie było to widoczne w obwodzie ale mięśnie były przez to np. twardsze? Czy włókna mogą sie jakoś "skręcić" aby fakt, że urosły nie był zbyt widoczny? Bardzo proszę o przejżyste acz wyczerpujące odpowiedzi. Jestem dziewczyną ale pytam raczej o mężczyzne jeśli to robi jakąś większą różnicę.