Fiński relaks

  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Fiński relaks
W klubie fitness, do którego uczęszczam niedawno uruchomiono saunę. Jest ona dostępna dla wszystkich osób korzystających z siłowni. W związku z tym, że chciałbym z niej skorzystać zastanawiam się, czy nie wpłynie ona negatywnie na mój proces treningowy i dotychczas osiągnięte rezultaty. W jaki sposób sauna oddziałuje na ludzki organizm?

Sauna jest to najczęściej i najchętniej stosowany zabieg w odnowie biologicznej. Pobyt w saunie zalicza się do fizykalnych zabiegów ciepłoleczniczych. Polega on na kąpieli w bardzo ciepłym powietrzu o niewielkiej wilgotności w specjalnie skonstruowanym pomieszczeniu. W czasie pobytu w saunie okresowo zwiększa się temperaturę, a także zmniejsza dążąc do ochłodzenia ciała. Na osobę przebywającą w saunie poza temperaturą i jej zmianami oddziałują również zmiany wilgotności powietrza, zmiany natężenia pola elektrycznego oraz zmniejszone ciśnienie parcjalne tlenu.

Warunki panujące w saunie

Temperatura panująca w saunie fińskiej waha się od 75 do 110 stopni Celsjusza. Polanie wodą kamieni znajdujących się w pomieszczeniu prowadzi do gwałtownego wzrostu wilgotności powietrza nawet do poziomu 70%. Po polaniu kamieni wodą dochodzi również do wzrostu natężenia pola elektrycznego ze 100-120 V/m do 2000-3000V/m. Temperatura panująca wewnątrz sauny nie jest jednakowa dla każdego miejsca. Największa temperatura panuje przy suficie, natomiast najniższa tuż nad podłogą. W podobny sposób zmienia się wilgotność powietrza, z tym, że u góry jest ona znacznie mniejsza, niż tuż przy podłodze.

Wpływ sauny na organizm

Pobyt w saunie w znacznym stopniu obciąża mechanizmy termoregulacji człowieka. Wysoka temperatura panująca podczas zabiegu zwiększa przemianę materii o około 11%. Ponadto prowadzi ona również do nadmiernej potliwości. Ilość potu wydzielona w czasie seansu w saunie waha się od 400 do 800 ml. Jednakże w przypadku bardzo wysokiej temperatury wartość ta może wzrosnąć nawet do 2000 ml. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sauna nie ma wpływu na odchudzanie. Spadek masy ciała po pobycie w saunie jest następstwem wydzielenia znacznych ilości potu. Należy pamiętać, że powyższe ubytki należy niezwłocznie uzupełnić. Wysoka temperatura panująca w saunie prowadzi do wzrostu temperatury wnętrza ciała do około 39 stopni Celsjusza, a temperatury skóry nawet do 42 stopni Celsjusza. Zwiększeniu ulega także ilość oddechów na minutę (do 24-26) oraz pojemność życiowa i minutowa płuc. Powstała hiperwentylacja prowadzi do obniżenia we krwi ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla, a także podwyższenia ciśnienia parcjalnego tlenu. Pobyt w saunie zmniejsza napięcie mięśni (gładkich i poprzecznie prążkowanych), co poprzez zmniejszenie oporów oddechowych ułatwia oddychanie.

Wpływ sauny na układ krwionośny

Wpływ, jaki sauna wywiera na układ krwionośny jest na tyle istotny, że warto poruszyć go w oddzielnym akapicie. Pod wpływem pobytu w saunie dochodzi do rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych, przy równoczesnym zwężeniu naczyń krwionośnych znajdujących się wewnątrz ciała. Powyższe zmiany prowadzą do zwiększania ilości czerwonych ciałek krwi (erytrocytów), wzrostu w mięśniach i narządach wewnętrznych liczby czynnych naczyń włosowatych, a także do usprawnienia gospodarki tlenowej organizmu. Wysoka temperatura panująca w saunie skutkuje wzrostem częstości skurczów serca do 100-120 uderzeń serca na minutę. Zwiększa się również pojemność minutowa serca oraz prędkość przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Z kolei zmniejszeniu ulegają opory obwodowe krążenia. Powyższe zmiany są niezwykle istotne w aspekcie traktowania pobytu w saunie jako zabiegu odnowy biologicznej. Zwiększony przepływ krwi pozwala na dostarczenie do mięśni większej ilości składników odżywczych i tlenu oraz na odprowadzenie zbędnych produktów przemiany materii. Dzięki temu mięśnie szybciej się regenerują.


dobry art :) chciałem poczytać właśnie jak sauna wpływa na organizm :) ale za mało o mięśniach ;)

Czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli zwiększa się przemiana materii o 11% ,to chyba jednak sprzyja odchudzaniu? Przecież im lepsza przemiana materii, tym szybciej chudniemy. tak czy nie? A jak to wyglada z saunami na podczerwień?

Brakuje informacji o tym jak stosować saunę razem z treningiem siłowym - przed? (zdrowy rozsądek mówi że nie), po? a może w dniach bez treningu? Jak często chodzić do sauny jeśli trenujemy na masę? Na rzeźbę?

Przyjemnie się czyta, ale jak zauważono w poprzednich komentarzach jest trochę nieścisłości i brakuje kilku informacji. I tak jak galka71, uważam że skoro zwiększa się przemiana materii to można stosować saunę jako dopalacz w odchudzaniu. Może autorowi chodziło o to, że w trakcie sesji w saunie nie spala się tkanka tłuszczowa?