Jak obliczyć zawartość tłuszczu w organizmie?

  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Jak obliczyć zawartość tłuszczu w organizmie?
Kontrolowanie efektywności procesu odchudzania za pomocą tylko i wyłącznie pomiaru masy ciała należy już do przeszłości. Obecnie standardem staje się analiza składu ciała. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy nie ma się dostępu do specjalistycznego sprzętu umożliwiającego dokonanie tego typu pomiaru?

Systematycznie kontrolowanie efektywności stosowanego planu treningowego nie powinno być niczym niezwykłym. Wręcz przeciwnie jest to coś całkowicie normalnego i naturalnego. Dlaczego? Należy pamiętać, że nie ma planu treningowego, któremu można całkowicie zaufać. Jeśli dany plan treningowy przynosi pożądane efekty u naszego znajomego, to nie oznacza to, że i w naszym przypadku również się on sprawdzi. Systematyczna kontrola efektów treningowych pozwoli zawczasu zweryfikować skuteczność stosowanego przez nas planu treningowego.

Skład ciała

Ciało człowieka zbudowane jest z trzech podstawowych komponentów. Zalicza się do nich wodę, tkankę mięśniową oraz tkankę tłuszczową. Ponadto w celach diagnostycznych wyodrębniono również tak zwaną masę ciała szczupłego – lean body mass (LBM). Składa się na nią wszystko (między innymi mięśnie i kości) poza tkanką tłuszczową.

Jak zmierzyć skład ciała?

Aktualnie pomiaru składu ciała dokonuje się za pomocą specjalnych urządzeń, które wykorzystują analizę impedancji bioelektrycznej (BIA). Jest to nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego pozwalająca na bardzo dokładne wyznaczenie poszczególnych komponentów ciała. Jednak jak wyliczyć skład ciała, gdy nie ma się dostępu do tego typu przyrządu pomiarowego? Pomoże w tym wzór opracowany przez profesora nadzwyczajnego dr hab. Dariusza Wielińskiego pracownika Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Przydatny wzór

Aby móc skorzystać z przedstawionych niżej wzorów nie potrzeba żadnego skomplikowanego sprzętu pomiarowego. Wystarczy tylko zwykła waga łazienkowa i miara (centymetr). W celu dokonania niezbędnych obliczeń należy znać jedynie masę ciała (w kilogramach) oraz wysokość ciała (w centymetrach). Warto również podkreślić to, że w przeciwieństwie do innych wzorów, ten zaproponowany przez profesora Wielińskiego posiada dwie wersje – jedną dla osób z prawidłową masą ciała oraz drugą dla osób z nadmierną masą ciała. Pozwala to zwiększyć trafność uzyskiwanych wyników.

Mężczyźni – prawidłowa masa ciała

LBM [kg] = 0,278 x masa ciała [kg] + 0,22 x wysokość ciała [cm]

Woda [kg] = 0,73 x LBM [kg]

Masa tłuszczowa [kg] = masa ciała [kg] – LBM [kg]

Kobiety – prawidłowa masa ciała

LBM [kg] = 0,384 x masa ciała [kg] + 0,129 x wysokość ciała [cm]

Woda [kg] = 0,73 x LBM [kg]

Masa tłuszczowa [kg] = masa ciała [kg] – LBM [kg]

Mężczyźni – nadmierna masa ciała

LBM [kg] = 0,488 x masa ciała [kg] + 0,089 x wysokość ciała [cm]

Woda [kg] = 0,73 x LBM [kg]

Masa tłuszczowa [kg] = 0,512 x masa ciała [kg] – 0,089 x wysokość ciała [cm]

Kobiety – nadmierna masa ciała

LBM [kg] = 0,240 x masa ciała [kg] + 0,177 x wysokość ciała [cm]

Woda [kg] = 0,73 x LBM [kg]

Masa tłuszczowa [kg] = 0,760 x masa ciała [kg] – 0,177 x wysokość ciała [cm]

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj