Jak sprawdzić swoją kondycję?

  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Jak sprawdzić swoją kondycję?
Każdy kto systematycznie ćwiczy powinien kontrolować efektywności wykonywanych przez siebie ćwiczeń. Jednak o ile swoją siłę, czy też szybkość można łatwo zmierzyć, o tyle w przypadku wytrzymałości ogólnej nie jest już tak kolorowo. Jak zmierzyć swoją kondycję fizyczną?

Kontrolowanie efektywności aktualnie stosownego planu treningowego powinno stanowić nieodłączny element procesu treningowego. Dotyczy to każdego, niezależnie od jego celu treningowego. Bez względu na założenia planu treningowego warto również kontrolować swoją kondycję fizyczną.Czym właściwe jest kondycja?

W teorii treningu sportowego nie występuje takie pojęcie jak kondycja. Jest to potoczne sformułowanie opisujące wytrzymałość – jedną z podstawowych zdolności motorycznych człowieka. Czym właściwie jest wytrzymałość? Jest to zdolność do kontynuowania długotrwałego wysiłku fizycznego z określoną intensywnością (zazwyczaj z obciążeniem sięgającym od 60% do 80-90% maksymalnych możliwości) bez widocznych oznak zmęczenie i braku spadku efektywności wykonywanych czynności. Warto jednak pamiętać o tym, że wytrzymałość może przejawiać się, zwłaszcza w sporcie, na wiele różnych sposobów. Z tego też względu powstały liczne klasyfikacje wytrzymałości.

Jak zmierzyć poziom wytrzymałości?

W wytrzymałościowych dyscyplinach sportu jednym ze sposobów zweryfikowania aktualnego poziomu wytrzymałości jest pokonanie dystansu startowego w jak najkrótszym czasie. Niestety ten sposób mierzenia wytrzymałości posiada również swoje wady. Jakie? Przede wszystkim mierzy on wytrzymałość specjalną, a więc taką, która jest specyficzna dla danej konkurencji. Co więcej, zastosowanie tego typu testu uniemożliwia porównanie uzyskanych wyników w obrębie zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu. Ponadto nie sprawdzi się on również w przypadku dyscyplin sportu, w których wytrzymałość nie jest wiodącą zdolnością motoryczną. Jak więc w takim przypadku zmierzyć poziom wytrzymałości? Z pomocą przychodzą nam specjalnie skonstruowane testy.

Step test Mastera dla wytrenowanych

Próba polega na ciągłym wchodzeniu przez 5 minut na stopień o wysokości 40 centymetrów dla mężczyzn i 20 centymetrów dla kobiet. Wejścia powinny odbywać się w tempie 30 wejść na minutę. Po zakończeniu próby trzykrotnie dokonuje się pomiaru tętna przez 30 sekund. Pierwszy pomiar (a1) ma miejsce między 1 minutą a 1,5 minuty od zakończenia próby. Drugiego pomiaru tętna (a2) należy dokonać między 2 minutą a 2,5 minuty od momentu zakończenia wysiłku fizycznego. Z kolei trzeci pomiar (a3) ma miejsce 3 minuty po zakończeniu próby i trwa podobnie jak pozostałe 30 sekund do 3,5 minuty od zaprzestania wysiłku fizycznego. Uzyskane wartości należy wprowadzić do następującego wzoru:

FI = czas próby w sekundach x100 / (2*(a1+a2+a3))


Interpretacja wyników:

<55 – słaba

55-79 – przeciętna

80-89 – dobra

>90 – bardzo dobra

Test Harwardzki

Podobnie jak poprzedni, ten test również polega na ciągłym wchodzeniu przez 5 minut na stopień o wysokości 51 centymetrów dla mężczyzn i 46 centymetrów dla kobiet. Wejścia muszą odbywać się w rytmie 30 wejść na minutę. W tym teście po zakończeniu próby również dokonuje się trzykrotnie pomiaru tętna przez 30 sekund. Pierwszy pomiar (a1) ma miejsce między 1 minutą a 1,5 minuty od ustania wysiłku fizycznego. Drugiego pomiaru tętna (a2) należy dokonać między 2 minutą a 2,5 minuty od momentu zakończenia próby. Z kolei trzeci pomiar (a3) rozpoczyna się 4 minuty po zakończeniu testu i trwa do 4,5 minuty od zaprzestania wysiłku fizycznego. Uzyskane wyniki pomiarów tętna należy wprowadzić do następującego wzoru:

FI = czas próby w sekundach x100 / (2*(a1+a2+a3))


Interpretacja wyników:

<50 – zła

50-64 – poniżej przeciętnej

65-79 – przeciętna

80-89 – dobra

>90 – bardzo dobra


Zdjęcie