"Kalkulator" zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie

 • Głosów: 1
 • |
 • |
 • Oddaj głos:
"Kalkulator" zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie
Dokładnie rok temu rozpocząłem walkę z nadprogramowymi kilogramami. Dzięki stosowaniu planu diety i systematycznemu wykonywaniu treningów schudłem przez ten czas 25 kilogramów. Zmianie uległa nie tylko moja masa ciała, ale również obwody poszczególnych części ciała, a zwłaszcza brzucha. Mimo niewątpliwej poprawy wyglądu mojego ciała do „zrzucenia” pozostało mi jeszcze kilka kilogramów. Jednak nie chciałbym sobie zaszkodzić nadmiernym spadkiem, zwłaszcza zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. W związku z tym mam pytanie. W jaki sposób można określić udział tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała?

Wbrew panującym trendom, według których ideałem ciała, zarówno kobiecego, jak i męskiego, jest sylwetka bez grama tłuszczu, tkanka tłuszczowa stanowi niezwykle istotny składnik ludzkiego ciała. Dlatego też jej znaczny spadek poniżej normy jest niezwykle niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia. Tłuszcze pełnią w organizmie szereg niezwykle istotnych dla jego prawidłowego działania funkcji. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim funkcję:

 • magazynującą
 • energetyczną
 • termoizolującą
 • immunomodulującą

Normy

Optymalna zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie powinna mieścić się w przedziale od 14% do 28% masy ciała u kobiet oraz od 9% do 18% masy ciała u mężczyzn. Warto jednak zaznaczyć, iż są to wartości uśrednione, podane dla ogółu populacji, a jak powszechnie wiadomo ludzie różnią się między sobą. Należy również podkreślić, iż zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie zmienia się w raz z wiekiem. Udział tkanki tłuszczowej w ogólnej masie ciała przekraczający 19% u mężczyzn oraz 29% u kobiet uznawany jest za nadwagę. Z kolei zawartość tkanki tłuszczowej w ciele na poziomie ponad 22% u mężczyzn oraz powyżej 32% u kobiet klasyfikowana jest jako otyłość.

Sposoby wyznaczania składu ciała

Rozwój nauki, a zwłaszcza anatomii i antropologii, sprawił, iż powstało wiele metod pozwalających wyznaczyć skład ciała człowieka. Możemy wśród nich wyróżnić między innymi metodę:

 • chemiczną
 • anatomiczną
 • hydrolityczną
 • radiometryczną
 • hydrometryczną
 • densymetryczną
 • somatometryczną
 • rentgenometryczną
 • impedancji bioelektrycznej

W tym artykule została przedstawiona metoda somatometryczna, gdyż w przeciwieństwie do pozostałych metod umożliwiających zmierzenie składu ciała nie wymaga ona zastosowania specjalistycznego sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego, a także, w przeciwieństwie do metody chemicznej i anatomicznej, umożliwia dokonanie pomiaru na żywym organizmie.

Jak zmierzyć zawartość tkanki tłuszczowej?

W metodzie somatometrycznej do wyznaczenia składu ciała stosuje się pomiary masy ciała, wzrostu, grubości fałdów skórno-tłuszczowych, a także obwodów i średnic różnych części ciała. Następnie uzyskane wyniki podstawia się do wzorów umożliwiających wyliczenie między innymi udziału tkanki tłuszczowej w ogólnej masie ciała. Do najprostszych i najbardziej dokładnych i najpopularniejszych wzorów umożliwiających wyliczenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie zalicza się między innymi:

wzór Keysa i Brożka

F%M= 100 x ((4,201/D) - 3,813)

gdzie:

D – gęstość ciała

wzór Piechaczka

Dla mężczyzna:

F%M= -8,948988 + 0,044703 log x1 + 0,0628201 log x2 + 0,27324 log x3

Dla kobiet:

F%K= -12,770968 + 0,014611 log x1 + 0,102559 log x2 + 0,060924 log x3

gdzie:

x1 – grubość fałdu skórno-tłuszczowego na ramieniu (wyrażona w mm)

x2 – grubość fałdu skórno-tłuszczowego klatki piersiowej (wyrażona w mm)

x3 – grubość fałdu skórno-tłuszczowego na podudziu (wyrażona w mm)

Podsumowanie

Należy podkreślić, że powyższe wzory, mimo tego, że cechują się umiarkowanym błędem pomiarowym, nie zastąpią badań laboratoryjnych. Warto również zaznaczyć, że na ich rzetelność wpływa także dokładność dokonanych pomiarów (na przykład grubości fałdów skórno-tłuszczowych). Mimo tych wad stanowią one doskonałe narzędzie do tego, by w „warunkach domowych”, przy wykorzystaniu bardzo prostych przyrządów pomiarowych, wyliczyć zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj


.

Bardzo ciekawy artykuł.