Planowanie w sporcie

  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Planowanie w sporcie
Mój staż treningowy wynosi pół roku. Do tej pory trenowałem według planu treningowego układanego przez profesjonalnego trenera. Jednakże rozpoczęcie studiów i związana z tym zmiana miejsca zamieszkania uniemożliwiła mi kontynuowanie treningów pod okiem dotychczasowego trenera. W związku z tym, iż do trenowania od samego początku podchodzę profesjonalnie, cały czas poszerzam swoją wiedzę. Korzystam przy tym ze specjalistycznych książek, tematycznych portali internetowych oraz doświadczenia swojego trenera. Na chwilę obecną uważam, że dotychczas zdobyta wiedza pozwoli mi na samodzielne ułożenie planu treningowego dla siebie. Prosiłbym jednak o wskazówki, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy układaniu planu treningowego.

Aby układać skuteczne i co najważniejsze bezpieczne plany treningowe należy posiadać szeroką wiedzę z wielu dziedzin nauki. Do podstawowych dyscyplin naukowych, które powinna mieć opanowane osoba odpowiedzialna za układanie planów treningowych należy zaliczyć przede wszystkim teorię sportu, fizjologię wysiłku fizycznego oraz anatomię człowieka. Równie istotne jest to, by trener dysponował głęboką wiedzą z zakresu swojej dyscypliny sportu – dokładnymi informacjami dotyczącymi specyfiki danej dyscypliny sportu, między innymi techniki i taktyki. Wskazane jest również, posiadanie przez trenera wiedzy z zakresu biomechaniki ruchu, medycyny sportu oraz, co niestety jest bardzo często pomijane, psychologii sportu. Jak widać, by być naprawdę dobrym trenerem należy posiadać szeroką, interdyscyplinarną wiedzę.

Cel treningowy

Planowanie procesu treningowego należy rozpocząć od postawienia celu, który ma zostać zrealizowany. Przy jego planowaniu należy pamiętać, że musi on być możliwy do zrealizowania. Postawienie nierealnego celu może zniechęcić ćwiczącego już na samym początku procesu treningowego. Również niezbyt wygórowany cel treningowy działa demotywująco na zawodnika. Celem treningowym, poza osiągnięciem pożądanych zmian adaptacyjnych w organizmie (na przykład wzrostu masy mięśniowej), może być również start w zawodach. Przy planowaniu celu treningowego należy kierować się przede wszystkim dotychczasowymi postępami oraz potencjałem zawodnika. Postawienie optymalnego celu treningowego stanowi pierwszy etap planowania procesu treningowego.

Środki i metody treningowe

Jeśli mamy już postawiony cel treningowy, możemy dobrać odpowiednie do jego realizacji metody i środki treningowe. Zanim jednak rozpoczniemy układanie szczegółowych planów treningowych należy zapoznać się z posiadanym przez ćwiczącego sprzętem treningowym. Jest to bardzo ważne, gdyż zaplanowanie ćwiczeń wykorzystujących sprzęt treningowy, którego zawodnik nie posiada, nie dość, że jest nieprofesjonalne, to jeszcze działa zniechęcająco. Bardzo ważne jest, by wybrane metody i środki treningowe realizowały ustalony cel treningowy.

Obciążenie i intensywność treningów

Dobór objętości i intensywności treningów należy oprzeć przede wszystkim o wybrane uprzednio metody i środki treningowe. Jednakże nie są to jedyne parametry, którymi należy się kierować. Bardzo ważny przy ustalaniu obciążenia i intensywności treningów jest wiek biologiczny zawodnika. Równie istotne są takie czynniki jak: staż zawodniczy, doświadczenie, miejsce treningu w cyklu treningowym, potencjał ćwiczącego, a także dotychczasowe postępy. Należy pamiętać, że wraz z postępami w procesie treningowym należy stopniowo zwiększać intensywność treningów. Dotyczy to szczególnie osób dopiero co rozpoczynających swoją przygodę z systematycznymi treningami.

Kontrola

Kontrola stanowi bardzo ważną składową procesu treningowego. Dzięki niej dowiadujemy się, czy treningi oddziałują na organizm podopiecznego we właściwym kierunku – realizują wyznaczony cel treningowy. Aby kontrola w pełni spełniała swój cel, musi zostać przeprowadzona co najmniej 3 razy w czasie trwania cyklu treningowego. Do pierwszego badania powinno dojść tuż przed rozpoczęciem cyklu treningowego, do drugiego w czasie jego trwania (mniej więcej w połowie), a ostatnie, trzecie badanie należy wykonać już po jego zakończeniu. Terminy przeprowadzenia badań kontrolnych muszą zostać uwzględnione w procesie treningowym już na etapie planowania.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj