Poznaj swój organizm (brzuch)

  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Poznaj swój organizm (brzuch)
W swoich dotychczasowych treningach, ukierunkowanych na budowanie masy mięśniowej, brzuch traktowałem niejako po macoszemu. Rzadko kiedy wykonywałem ćwiczenia bodźcujące tę partię ciała, a jeśli już pojawiały się w treningach, to nie stanowiły istotnego elementu jednostki treningowej. Z tego względu mój brzuch aktualnie znajduje się w opłakanym stanie. Nie dość, że pokrywa go warstwa zbędnej tkanki tłuszczowej, to jeszcze mięśnie mieszczące się w jego obrębie są bardzo słabe. W związku z tym, że od przyszłego tygodnia rozpoczynam cykl ukierunkowany na poprawę definicji (rzeźby) mięśni, to w swoich treningach chciałbym skupić się właśnie na brzuchu. Stąd też moje pytanie. Jakie mięśnie znajdują się w obrębie brzucha i za wykonywanie jakich ruchów odpowiadają.

Mięśnie brzucha z pewnością można uznać jako jedne z najważniejszych mięśni ludzkiego organizmu. Nie wynika to tylko z tego, że dobrze rozbudowane mięśnie brzucha ładnie wyglądają, a z tego, iż spełniają one w ludzkim organizmie wiele newralgicznych funkcji. Aby uzmysłowić sobie jak ważne są to mięśnie warto wiedzieć, że biorą one czynny udział w oddychaniu. Ponadto zalicza się je do mięśni posturalnych, czyli mięśni odpowiedzialnych za utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Właśnie z tego względu zaniedbanie mięśni brzucha jest jedną z głównych przyczyn powstawania wad postawy. Do najważniejszych mięśni znajdujących się w obrębie brzucha zalicza się mięsień prosty brzucha, mięśnie skośne brzucha (wewnętrzny i zewnętrzny), mięsień poprzeczny brzucha oraz mięsień czworoboczny lędźwi.

Mięsień prosty brzucha

Leży powierzchownie na przedniej ścianie brzucha. Rozciąga się między mostkiem i środkowymi żebrami a kością łonową. Swoim kształtem przypomina szeroką taśmę. Potocznie zwany „kaloryfer” tworzy się dzięki 3-4 smugom ścięgnistym dzielącym poprzecznie mięsień. Mięsień prosty brzucha odpowiada przede wszystkim za zginanie tułowia do przodu i unoszenie miednicy lub górnej części ciała z leżenia na plecach. Ponadto jest on jednym z mięśni wydechowych – bierze udział w wysiłkowym wydechu. Jego głównym antagonistą jest mięsień prostownik grzbietu. Niezwykle istotną funkcją, którą wraz z innymi mięśniami brzucha pełni mięsień prosty brzucha jest tworzenie tak zwanej tłoczni brzusznej. Należy pamiętać, że wszelkie zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej wymuszają co najmniej 6 miesięczną przerwę od ćwiczeń bodźcujących mięśnie brzucha.

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

Jest mięśniem powierzchownym znajdującym się na przedniej i bocznej ścianie brzucha oraz dolnej części klatki piersiowej. Rozpościera się od powierzchni zewnętrznej żeber V-XII do wargi zewnętrznej grzebienia kości biodrowej, więzadła pachwinowego oraz kresy białej. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha jest odpowiedzialny przede wszystkim za zginanie boczne i skręcanie tułowia. Ponadto, podobnie jak mięsień prosty brzucha bierze udział w zginaniu tułowia do przodu i wykonywaniu wysiłkowego wydechu. Wraz z innymi mięśniami brzucha współtworzy tłocznię brzuszną. Słabo rozwinięty i osłabiony mięsień skośny zewnętrzny brzucha jest jedną z głównych przyczyn powstawania tak zwanej przepukliny pachwinowej.

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

Praktycznie cały przykryty jest przez mięsień skośny zewnętrzny brzucha. Rozciąga się od powięzi piersiowo-lędźwiowej, kresy pośredniej grzebienia kości biodrowej oraz bocznej części więzadła pachwinowego do krawędzi dolnych trzech ostatnich żeber i kresy białej. Bierze udział w zginaniu tułowia w przód i w bok oraz skręcaniu kręgosłupa. Wraz z wymienionymi już mięśniami brzucha tworzy tłocznie brzuszną. Należy do grupy mięśni wspomagających czynny (wysiłkowy) wydech.

Mięsień poprzeczny brzucha

Najgłębiej leżący mięsień brzucha przykryty przez mięsień skośny wewnętrzny brzucha. Rozpościera się między powierzchniami wewnętrznymi chrząstek żebrowych VII-XII, wyrostkami żebrowymi kręgów lędźwiowych, wargą wewnętrzną grzebienia kości biodrowej oraz boczną częścią więzadła pachwinowego a kresą białą. Podobnie jak pozostałe mięśnie brzucha bierze udział w wykonywaniu wysiłkowego wydechu. Mięsień poprzeczny brzucha jest najważniejszym mięśniem odpowiedzialnym za powstanie tłoczni brzusznej.


Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj