Trenuj swój układ krążenia

  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Trenuj swój układ krążenia
Razem ze swoim kolegą rozpocząłem systematyczne treningi. On skupił się na przygotowaniach do maraton, natomiast ja zacząłem uczęszczać na siłownię. Niedawno pochwalił mi się, że jego tętno spoczynkowe spadło do 55 uderzeń serca na minutę. Z ciekawości zmierzyłem swoje. Wyniosło ono 65 uderzeń serca na minutę. Czy trening siłowy prowadzi do zmian w obrębie układu krążenia? Jeśli powoduje jakieś modyfikacje, to czego one dotyczą i jak się przejawiają?

Ludzki organizm charakteryzuje się znaczną plastycznością. Co to oznacza w praktyce? Ciało człowieka potrafi dostosować się do warunków w jakich przyszło mu funkcjonować. Jeśli byśmy się przeprowadzili do środowiska, w którym panują długie i mroźne zimy, to zwiększeniu uległaby grubość naszej tkanki tłuszczowej podskórnej odpowiedzialnej za utrzymanie ciepła.


Wykorzystaj adaptacje

Podobną adaptacją organizmu jest wzrost mięśni, a co za tym idzie siły, do którego dochodzi pod wpływem ćwiczeń siłowych. Systematyczne „zmuszanie” mięśni do podnoszenia dużych ciężarów powoduje, że zwiększają one swój przekrój poprzeczny, dzięki czemu mogą wygenerować większą siłę. Wszystko po to, by ułatwić organizmowi pokonanie oporu zewnętrznego, który na niego oddziałuje. Zmiany adaptacyjne, do których dochodzi pod wpływem systematycznych treningów dotyczą praktycznie wszystkich narządów i układów ludzkiego organizmu. Natężenie tych zmian zależy jednak od specyfiki uprawianej dyscypliny oraz rodzaju wykonywanego treningu.


Plastyczny układ krążenia

Układ krwionośny jest najbardziej podatnym na zmiany adaptacyjne układem ludzkiego organizmu. Najbardziej charakterystyczną zmianą do której dochodzi w jego obrębie jest zmniejszenie spoczynkowego tętna, czyli ilości uderzeń serca na minutę. Zmiana ta jest nazywana bradykardią sportowców. Zmniejszeniu ulega również ciśnienie tętnicze krwi zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe. Zwiększa się natomiast objętość wyrzutowa serca, co pozwala sercu „pompować” do tętnic przy każdym skurczu więcej krwi. Do powyższych zmian dochodzi pod wpływem treningu wytrzymałościowego. Jaki wpływ wywierają na układ krwionośny ćwiczenia siłowe?


Układ krążenia a ćwiczenia siłowe

Zmiany, do których dochodzi w układzie krwionośnym pod wpływem ćwiczeń siłowych nie są tak duże, jak modyfikacje będące następstwem treningu wytrzymałościowego. Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano jednak, iż ćwiczenia siłowe wpływają na zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku. Dzięki temu wzrost ciśnienia tętniczego krwi w czasie wysiłków statycznych jest mniejszy. Powyższe zjawisko jest następstwem wzrostu siły mięśniowej partii ciała poddanych treningom. Zmiany adaptacyjne, do których dochodzi pod wpływem ćwiczeń siłowych mają niezwykle duże znaczenie w życiu codziennym. Wynika to przede wszystkim z tego, iż w codziennej aktywności ruchowej związanej z poruszaniem się oraz pracą dominują obciążenia statyczne. Dotyczą one przede wszystkim małych grup mięśniowych.


Trenuj nie tylko mięśnie

Jak widać zjawiskoadaptacji można wykorzystać nie tylko w aspekcie budowania masy mięśniowej i zwiększania siły mięśni. Dotyczy ono całego organizmu i zachodzi na każdym poziomie – począwszy od skóry na narządach wewnętrznych skończywszy. Stopień i rodzaj zmian adaptacyjnych zależy od specyfiki i intensywności wykonywanegotreningu. Warto również pamiętać, że organizm stanowi kolektyw. Niemożliwe jest stymulowanie tylko i wyłącznie jednego mięśnia, czy też konkretnego układu bez udziału reszty ciała. Zmianyadaptacyjne, do których dochodzi w układzie krążenia pod wpływemćwiczeń siłowych nie tylko ułatwiają realizację treningów, ale również wpływają na codzienne funkcjonowanie.Polecam przeczytać ;)

bardzo przyzwoity artykuł.