Uniwersalny trening obwodowy

  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Uniwersalny trening obwodowy
Za dwa tygodnie rozpoczynam cykl treningowy ukierunkowany na poprawę definicji (rzeźby) mięśni. Jednak z racji tego, że jestem już znudzony typowym treningiem dzielonym, to w celu urozmaicenia moich treningów chciałbym zastosować jakąś nową metodę treningową. Pamiętam, że przed rozpoczęciem swojej przygody z systematycznymi treningami znalazłem w „sieci” takie zagadnienie, jak trening obwodowy. W związku z tym mam pytanie, czy ten rodzaj treningu można wykorzystać przy realizacji mojego celu treningowego?

Trening obwodowy stanowi bardzo uniwersalne narzędzie treningowe. Dzięki niemu możemy wszechstronnie rozwijać poszczególne składowe wchodzące w skład szeroko pojętej sprawności fizycznej ogólnej (kondycji fizycznej). Przez kondycję fizyczną rozumiemy zdolność do długotrwałej, intensywnej, a także zróżnicowanej motorycznie pracy, bez większych objawów zmęczenia. Na kondycję fizyczną składają się przede wszystkim trzy cechy fizyczne: wytrzymałość, siła oraz szybkość. Trening obwodowy jest na tyle wszechstronną metodą treningową, iż umożliwia rozwijanie wszystkich wymienionych wyżej zdolności motorycznych. Oczywiście w zależności od zdolności motorycznej, którą chcemy rozwijać, należy zastosować inaczej skonstruowany trening obwodowy.

Wytrzymałość

Dla większości osób wytrzymałość kojarzy się z możliwością przebiegnięcia, przejechania, czy też przepłynięcia dłuższego dystansu. Jest to zgodne z teorią, jednak nie do końca obrazuje to, czym jest i w jaki sposób objawia się wytrzymałość. Mianowicie, wytrzymałość jest to zdolność do kontynuowania wysiłku fizycznego ze stałą intensywnością, bez znacznego obniżenia jego skuteczności i z równoczesnym utrzymaniem optymalnej odporności na zmęczenie. Poza „normalną” wytrzymałością wyróżniamy również wytrzymałość szybkościową, siłową oraz skocznościową.

Zastosowanie treningu obwodowego

Trening obwodowy można wykorzystać, jako jedną z metod treningowych do rozwijania wytrzymałości. To, jaki rodzaj wytrzymałości będzie kształtował, zależy od zdolności motorycznej dominującej w treningu. Trening obwodowy, w którym będą występowały przede wszystkim ćwiczenia siłowe będzie rozwijał wytrzymałość siłową. Przewaga ćwiczeń o charakterze szybkościowym prowadzi do poprawy wytrzymałości szybkościowej. Natomiast dominacja ćwiczeń o charakterze skocznościowym ma na celu zwiększenie wytrzymałości skocznościowej. W zależności od dominującej w treningu obwodowym zdolności motorycznej może on mieć charakter wytrzymałościowo-siłowy, wytrzymałościowo-szybkościowy lub wytrzymałościowo-skocznościowy.

Jak wygląda trening obwodowy

Trening obwodowy polega na wykonywaniu od kilku do kilkunastu następujących po sobie ćwiczeń (stacji). Przerwy znajdujące się pomiędzy poszczególnymi stacjami nie zapewniają pełnego wypoczynku, dlatego też kolejne ćwiczenia wykonywane są na coraz większym zmęczeniu. W planowaniu poszczególnych stacji treningu obwodowego bardzo ważne jest, by zachować zmienność pracy mięśniowej. Oznacza to, że następujące po sobie ćwiczenia nie mogą angażować tej samej partii ciała. Równie istotne jest to, aby wszystkie ćwiczenia znajdujące się w obwodzie treningowym były znane – ćwiczący mieli opanowaną prawidłową technikę ich wykonania.

Trening obwodowy wytrzymałościowo-siłowy

Trening obwodowy doskonale sprawdza się w przy rozwoju wytrzymałości siłowej. Aby taki trening był skuteczny musi spełniać pewne warunki. Przede wszystkim ilość stacji znajdujących się w obwodzie powinna kształtować się na poziomie 8-12 ćwiczeń. Należy stosować od dwóch do trzech obwodów. Ich ilość jest uwarunkowana liczbą stanowisk ćwiczebnych, zastosowanym obciążeniem, czasem wykonania, a także długością przerw pomiędzy poszczególnymi stacjami i obwodami. Obciążenie zewnętrzne wykorzystane w ćwiczeniach powinno pozwalać na płynne i dynamiczne wykonanie 15-20 powtórzeń. Przyjmuje się, że aby spełnić powyższy warunek musi ono stanowić około 50% obciążenia maksymalnego. Wskazane jest również, by czas trwania poszczególnych ćwiczeń znajdujących się w obwodzie wahał się od 15 do nawet 60 sekund. Przerwy pomiędzy stacjami muszą być jak najkrótsze i nie powinny przekraczać 30 sekund. Z kolei czas przerw między obwodami należy utrzymywać na poziomie 4-6 minut.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj


Pierwszy raz spotkałem się z terminem "wytrzymałość skocznościowa" Wiadome jest, że o wybiciu decyduje siła eksplozywna. I w tym miejscu artykuł trochę traci na swej logiczności

Fajny artykuł można się dużo dowiedzieć!