Zoptymalizuj swój trening

  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Zoptymalizuj swój trening
Oglądając relację z zawodów w biegach narciarskich, które odbywały się w zeszły weekend, wielokrotnie usłyszałem, jak osoby zaproszone do studia wspominały o optymalizacji. W związku z tym, że w czasie kiedy opisywali to zjawisko byłem w kuchni i robiłem obiad, niestety dokładnie nie usłyszałem na czym ona polega. Z racji tego, że od ponad roku systematycznie trenuję w klubie fitness, a sport jest moja pasją mam parę pytań. Czym jest optymalizacja, jak można ją zastosować w treningach oraz jakich parametrów może dotyczyć?

W dzisiejszych czasach dąży się do uzyskania jak najlepszych rezultatów, przy jak najmniejszym nakładzie wykonanej pracy oraz zastosowanych środków. Powyższe zjawisko nie dotyczy tylko i wyłącznie sportu wyczynowego. Wręcz przeciwnie optymalizację śmiało można uznać za chleb powszedni XXI wieku, w którym aktywność fizyczna stanowi jedynie niewielki dodatek do codziennego funkcjonowania człowieka. Oczywiście w żadnym wypadku nie należy potępiać tego zjawiska. W końcu każdy z nas chciałby jak najszybciej i przy zastosowaniu jak najmniejszego wkładu własnego uzyskać wyznaczony cel. Zanim jednak przejdziemy do omawiania zastosowania optymalizacji w sporcie, warto dowiedzieć się, czym dokładnie ona jest i jak się ją wykorzystuje w wielu dziedzinach życia.

Czym jest optymalizacja?

Optymalizację w skrócie można zdefiniować jako proces mający na celu wyznaczenie najlepszego (optymalnego) rozwiązania z uwzględnieniem specyficznych dla danej dziedziny lub zjawiska kryteriów jakości. Wyróżniamy optymalizacje jednokryteriowe oraz wielokryteriowe. Szczególnie ten drugi rodzaj optymalizacji można spotkać w wielu różnych dziedzinach. Charakteryzuje się ona tym, iż optymalne rozwiązanie musi stanowić kompromis między co najmniej dwoma sprzecznymi celami, na przykład zmniejszaniem masy samochodu, przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokiego bezpieczeństwa.

Optymalizacja w treningu

Przed zapoznaniem się ze sposobem wykorzystania zjawiska optymalizacji w treningach, warto przypomnieć sobie, czym właściwie jest proces treningowy? Trening sportowy jest to wieloletni, odpowiednio przygotowany proces mający na celu rozwinięcie szczególnie pożądanych w danej dyscyplinie sportu zdolności motorycznych, psychicznych oraz specyficznych umiejętności. Ponadto w czasie jego trwania osoba trenująca zapoznaje się z techniką oraz taktyką uprawianej przez siebie dyscypliny sportu. Należy podkreślić, iż osiągnięcie wyznaczonego celu treningowego powinno pochłonąć jak najmniej energii, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa osoby trenującej.

Co można zoptymalizować?

Optymalizacji może podlegać praktycznie każdy element procesu treningowego. Jednak w pierwszej kolejności warto skupić się nad zoptymalizowaniem struktury czasowej (periodyzacji). Aby to osiągnąć należy ustalić cele treningowe i zadania dla poszczególnych cykli treningowych i wchodzących w ich skład jednostek treningowych. Bardzo ważne jest to, by plan treningowy nie był oderwany od rzeczywistości – uwzględniał nasze codzienne obowiązki (pracę, naukę, prace domowe). Optymalizacji mogą również podlegać stosowane w procesie treningowym metody i środki treningowe (ich rodzaj i charakter). Jednakże jednym z najważniejszych parametrów, który de facto musi podlegać ciągłej optymalizacji jest rozkład obciążeń treningowych. Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno wielkość stosowanych obciążeń, jak i długość przerw odpoczynkowych.

Zwiększ efektywność swoich treningów

Prawidłowe zastosowanie zjawiska optymalizacji w procesie treningowym może w znacznym stopniu podnieść efektywność treningów. Należy jednak pamiętać, że planowanie procesu treningowego wymaga bardzo rozległej i interdyscyplinarnej wiedzy. W żadnym wypadku nie należy stosować jednego szablonu optymalizacji dla kilku osób. Wynika to z tego, iż ludzie w znacznym stopniu różnią się między sobą. Dotyczy to zarówno budowy morfologicznej, wrażliwości na bodźce treningowe, jak i cech psychiki oraz osobowości. Najważniejszą zasadą, której należy przestrzegać w planowaniu procesu treningowego jest zasada indywidualizacji.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj


BARDZO CIEKAWY ARTYKUŁ WIĘCEJ TAKICH