Biceps, czy wiesz o nim wszystko?

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Biceps, czy wiesz o nim wszystko?
Zdecydowana większość osób, nawet tych, które na co dzień nie mają do czynienia ze sportem, nawet tym amatorskim, z pewnością wie gdzie znajduje się biceps. Osoby, które systematycznie ćwiczą z pewnością będą w stanie pokazać kilka ćwiczeń, które angażują ten mięsień. Jeśli zaliczasz się do tej drugiej grupy, to czy faktycznie wiesz wszystko o bicepsie?

Biceps to potoczna nazwa mięśnia dwugłowego ramienia. Wywodzi się ona od jego łacińskiej nazwy, która brzmi biceps brachii. Są to symetrycznie występujące mięśnie znajdujące się w obrębie obu ramion. Mięśnie dwugłowe najlepiej widoczne są w czasie zgięcia kończyny górnej w stawie łokciowym. Z pewnością można je uznać, zwłaszcza wśród męskiej części osób aktywnie fizycznie, za najbardziej popularne mięśnie.

Jak zbudowany jest biceps?

Mięsień dwugłowy ramienia, jak sama nazwa wskazuje, zbudowany jest z dwóch głów – długiej i krótkie. Mimo swoich różnych początków, w połowie długości ramienia obie głowy łączą się ze sobą tworząc brzusiec. W czasie skurczu tworzy on tak pożądaną, zwłaszcza przez mężczyzn, znacznie uwypukloną ‘górkę’. Biceps brachii zalicza się do mięśni wrzecionowatych. Warto również podkreślić to, iż ścięgno końcowe mięśnia dwugłowego przechodzi w rozcięgno, które wplata się w powieź przedramienia.

Za co odpowiada biceps?

Mięśnie dwugłowe ramion zalicza się do mięśni dwustawowych. Oznacza to, że każdy z nich oddziałuje na dwa stawy – w przypadku tych mięśni są to staw ramienny oraz staw łokciowy. Warto jednak podkreśli, że biceps brachii najmocniej działa na staw łokciowy – jest on najsilniejszym zginaczem tego stawu. Ponadto odpowiada on również za odwracanie przedramienia – jest najsilniejszym mięśniem wykonującym ten ruch. Z kolei w stawie ramiennym mięsień dwugłowy ramienia odpowiada za zginanie ramienia do przodu (unoszenie w przód), jego głowa długa nieznacznie je odwodzi (unosi w bok), a krótka słabo przywodzi (przyciąga do tułowia). Skurcz mięśnia dwugłowego ramienia prowadzi również do napięcia powięzi przedramienia, co w istotnym stopniu zwiększa siłę skurczu.

Z kim współpracuje biceps?

Warto mieć na uwadze to, że biceps brachii to nie jedyny mięsień, który odpowiada za zginanie przedramienia w stawie łokciowym. W wykonywaniu tego ruchu współdziała on również z takimi mięśniami jak ramienny oraz ramienno-promieniowy. Mięsień ramienny znajduje się pod mięśniem dwugłowym ramienia i stąd też go nie widać. Z kolej mięsień ramienno-promieniowy zlokalizowany jest przede wszystkim na bocznej powierzchni przedramienia. Cechą charakterystyczną tego mięśnia jest to, że zgina on przedramię bardzo powoli, jednak jest w stanie pokonać bardzo duże obciążenie. Warto więc mieć na uwadze to, że wykonywanie ćwiczeń, w których zginane są przedramiona w stawie łokciowym nie angażuje tylko i wyłącznie mięśnia dwugłowego ramienia. Pracują również inne mięśnie, które choć nie są tak widoczne jak bicepsy, to jednak również biorą istotny udział w wykonywaniu tych ruchów.

Zdjęcie