Pamiętasz o koordynacji?

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Pamiętasz o koordynacji?
Zdecydowana większość systematycznie ćwiczących osób trenuje w celu poprawy wyglądu swojego ciała. Rzadziej można spotkać osoby, które wykonują ćwiczenia fizyczne z zamiarem zwiększenia siły, wytrzymałości, czy też gibkości. Natomiast spotkanie kogoś, kto ćwiczy w celu poprawy koordynacji ruchowej graniczy prawie z cudem. Szkoda, gdyż jest to niezwykle przydatna, zwłaszcza w codziennym funkcjonowaniu, zdolność motoryczna.

Koordynację zalicza się do podstawowych zdolności motorycznych człowieka. Stanowi ona niejako rolę regulatora ruchu – odpowiada za jego sterowanie. Jednak, czym tak właściwie jest koordynacja ruchowa? Otóż jest to zdolność do realizowania złożonych czasowo i przestrzennie ruchów, a także zamiany jednych zadań ruchowych na inne. Do koordynacji ruchowej zalicza się również umiejętność rozwiązywania nowych, nieprzewidzianych sytuacji ruchowych. Należy również podkreślić, iż to właśnie ta zdolność motoryczna człowieka odpowiada za szybkie i trwałe uczenie się nowych umiejętności ruchowych.

Co wpływa na poziom koordynacji?

Poziom koordynacji ruchowej jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Zalicza się do nich między innymi: pamięć ruchową, stan układu nerwowego, uzdolnienia ruchowe, wyobrażenia, a także już nabyte zdolności i doświadczenia ruchowe. Warto jednak pamiętać, że nie są to jedyne zmienne, które warunkują poziom koordynacji ruchowej. Należy również podkreślić, iż każdy nowy nawyk ruchowy powstaje w oparciu o dotychczas nabyte zdolności ruchowe. Z tego też względu wskazane jest posiadanie i ciągłe rozwijanie bazy nawyków ruchowych.

Modyfikuj swoje treningi

Aby zwiększyć poziom koordynacji ruchowej, należy uwzględniać w treningach nowe, zróżnicowane ćwiczenia. Pozwala to na stały i prawidłowy rozwój tej zdolności motorycznej. Nie oznacza to jednak, że na każdym treningu należy wykonywać tylko nowe ćwiczenia. Ćwiczenia jak najbardziej mogą się powtarzać, jednak w przypadku już poznanych bodźców treningowych wskazane jest ich modyfikowanie. Modyfikację mogą dotyczyć dwóch aspektów:

  • Zmiany sposobu wykonania ćwiczenia

Zmiany wchodzące w skład tej kategorii mogą dotyczyć między innymi: poziomu użytej siły, tempa i kierunku ruchu, rytmu ćwiczenia, wykorzystywanych do wykonania ruchu mięśni, a także zaakcentowania wybranej fazy ruchu.

  • Zmiany warunków wykonania ćwiczenia
Opierają się one przede wszystkim na wykorzystaniu różnego rodzaju przyborów/sprzętu treningowego, ograniczeniu kontroli wzrokowej, zmianie warunków przestrzennych ruchu, zastosowaniu różnych obciążeń treningowych, zmianie rodzaju podłoża, na którym wykonywane jest dane ćwiczenie, a także zmniejszenie lub zwiększenie miejsca przeznaczonego na realizację danego ruchu.

Rozwój koordynacji ruchowej w praktyce

Jak zastosować powyższe wytyczne w praktyce? Przede wszystkim w żadnym wypadku nie należy wykonywać stale tych samych ćwiczeń. Warto mieć na uwadze to, iż praktycznie każdą partię ciała można bodźcować za pomocą co najmniej kilkunastu różnych ćwiczeń. Stąd też, gdy dana partia ciała pojawi się w kolejnym treningu, wskazane jest zastosowanie innego ćwiczenia niż to, które zostało zrealizowane ostatnio. Warto również modyfikować ruchy w realizowanych ćwiczeniach. Jak to osiągnąć? Można między innymi zaakcentować fazę negatywną – na przykład podczas wykonywania przysiadów można spowolnić ruch opuszczania bioder.

Zdjęcie