Skurcz auksotoniczny – najbardziej „popularny” skurcz

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 2
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Skurcz auksotoniczny – najbardziej „popularny” skurcz
Niewiele systematycznie ćwiczących osób jest świadomych tego, że są różne rodzaje skurczów mięśni. Rodzaj skurczu występującego w mięśniu zależy od bardzo wielu czynników. Zalicza się do nich między innymi rodzaj wykonywanego ćwiczenia, wielkość zastosowanego obciążenia zewnętrznego oraz miejsce przyłożenia oporu. Najczęściej występującym skurczem mięśniowym jest tak zwany skurcz auksotoniczny.

Tkanka mięśniowa jest najbardziej „popularną” strukturą ludzkiego organizmu. Mięśnie stanowią od 35% do nawet 50% masy ciała dorosłego człowieka. Pełnią one przede wszystkim funkcje lokomocyjną – umożliwiają organizmowi przemieszczanie się. Ponadto biorą one również udział w utrzymaniu wyprostowanej sylwetki ciała. Poza funkcją lokomocyjną tkanka mięśniowa bierze także udział w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała – pełni funkcję termoregulacyjną. Warto również podkreślić to, że mięśnie chronią narządy wewnętrzne (między innymi wątrobę) przez urazami mechanicznymi. Jedną z ważniejszych, niestety bardzo często pomijaną funkcją mięśni jest regulowanie przez nie przepływu płynów ustrojowych – przede wszystkim krwi.

Skurcz auksotoniczny

Skurcz auksotoniczny, to skurcz, w którym występują cechy zarówno skurczu izotonicznego, jak i izometrycznego. Innymi słowy, są to wszystkie skurcze mięśni, w których dochodzi do zmiany zarówno długości, jak i napięciamięśnia. Do tego rodzaju skurczów zalicza się między innymi skurcze koncentryczne oraz ekscentryczne. Skurcz koncentryczny charakteryzuje się zwiększonym napięciem mięśnia oraz jego skracaniem – siła generowana przez mięsień jest większa niż obciążenie, które musi pokonać, na przykład hantle. Ruch, w którym dominują skurcze koncentryczne nazywa się fazą pozytywną. Natomiast skurcz ekscentryczny poza zwiększonym napięciem mięśnia, charakteryzuje się również jego wydłużaniem. Wynika to z tego, iż zastosowane obciążenie zewnętrzne, na przykład wspomniana wyżej hantla, jest większe niż siła, którą jest w stanie wygenerować dany mięsień. W efekcie dochodzi do rozciągania napiętego mięśnia. Część ćwiczenia (ruchu), w której występują przede wszystkim skurcze ekscentryczne nazywa się fazą negatywną.

Skurcz izotoniczny

Do skurczów izotonicznych zalicza się wszystkie skurcze, w których dochodzi do zmiany długości mięśnia (jego skrócenia lub wydłużenia), przy jednoczesnym zachowaniu jego stałego napięcia. Przykładem tego rodzaju skurczu jest na przykład zgięcie ręki w stawie łokciowym.

Skurcz izometryczyny

Do skurczy izometrycznych zalicza się wszystkie skurcze mięśni, w których dochodzi do zmiany (zwiększenia) napięcia mięśnia, ale bez jednoczesnej zmiany jego długości. Doskonałym przykładami ilustrującymi ten rodzaj skurczu mięśniowego jest między innymi próba podniesienia zbyt ciężkiej sztangi, przepchnięcia ściany, a nawet zwykłe stanie.

Dlaczego mięśnie się kurczą?

Wiemy już, jakie rodzaje skurczów mięśniowych występują w ludzkim organizmie. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, co sprawia, że mięśnie mogą się kurczyć? Kurczliwość jest cechą charakterystyczną mięśni, która wynika z ich budowy. Mięśnie zbudowane są z niewielkich (ich średnica nie przekracza 1mm) włókien kurczliwych nazywanych miofibrylami. Na miofibryle składają się zbudowane z kurczliwego białka (aktomiozyny) jeszcze cieńsze miofilamenty. Aktomioznyna zbudowana jest z dwóch białek – cieńszej aktyny oraz grubszej miozyny. Oba układy ułożone są naprzemiennie względem siebie – łańcuchy miozyny znajdują się pomiędzy łańcuchami aktyny. Podczas skurczu aktyna wsuwa się pomiędzy miozynę, co prowadzi do skrócenia się mięśnia. Z kolei w czasie rozkurczu mięśnia występują sytuacja odwrotna – aktyna wysuwa się spomiędzy miozyny.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj