Sportowe podsumowanie roku

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Sportowe podsumowanie roku
Koniec roku to doskonały czas na różnego rodzaju podsumowania i analizy. Powinny one dotyczyć różnych aspektów życia, w tym również aktywności fizycznej. Sprawdź, czym się kierować dokonując sportowego podsumowania roku.

Rzetelna analiza i podsumowanie zrealizowanych w kończącym się roku treningów może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwoli ona uzyskać wiele informacji, które w znacznym stopniu pomogą ułożyć i ulepszyć przyszłoroczny plan treningowy. Ponadto stanowi ona pewnego rodzaju rozliczenie z przyjętymi na początku roku założeniami, między innymi wyznaczonym celem treningowym. Z jakich elementów powinno skupiać się sportowe podsumowanie roku?

Stopień realizacji celu treningowego

Pierwszym etapem sportowego podsumowania roku powinna być analiza stopnia realizacji celu treningowego. Niezależnie od rodzaju wyznaczonego sobie celu treningowego należy zweryfikować aktualny stan z przyjętymi, zazwyczaj na początku roku, założeniami. Stopień realizacji celu treningowego pozwoli wysunąć odpowiednie wnioski w kolejnych etapach sportowego podsumowania roku.

Stopień realizacji planu treningowego

Ocena stopnia realizacji planu treningowego stanowi drugi i zarazem najważniejszy etap sportowego podsumowania roku. Stąd też bardzo ważne jest, aby przeprowadzić ją rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Jest to niezwykle istotny etap z tego względu, iż uzyskane w czasie jego przeprowadzania konkluzje w znacznym stopniu warunkują podsumowanie i końcowe wnioski sportowego bilansu roku.

Pozostałe zmienne

Stopień realizacji celu treningowego oraz stopień realizacji planu treningowego to nie jedyne zmienne, które można analizować w sportowym podsumowaniu roku. Jeśli ma się ono charakteryzować większą dokładnością, to warto uwzględnić w nim również inne parametry, które mogą wpływać na stopień realizacji celu treningowego. Zalicza się do nich między innymi stosowaną suplementacje, racjonalne odżywianie, czy też prowadzony styl życia (na przykład jakość i ilość snu).

Wyciąganie wniosków

W oparciu o wyniki uzyskane na poszczególnych etapach sportowego podsumowania roku można wysunąć wnioski, które będą niezwykle przydatne nie tylko na etapie planowania przyszłorocznego planu treningowego, ale również podczas całego nadchodzącego roku. Idealną sytuacją jest taka, w której zarówno cel treningowy, jak i plan treningowy zostały zrealizowane w 100 procentach. W takiej sytuacji warto się jednak zastanowić, czy wyznaczony cel treningowy nie był czasem za mało ambitny. Z kolei sytuacja, w której cel treningowy nie został w pełni osiągnięty przy 100 procentowej realizacji planu treningowego, świadczy o zbyt wysoko zawieszonej poprzeczce (zbyt ambitnym celu treningowym). Osiągnięcie celu treningowego przy niepełnej realizacji planu treningowego oznacza, iż cel treningowy został wyznaczony zbyt asekuracyjnie – był zbyt łatwy do osiągnięcia. Najwięcej wątpliwości występuje w sytuacji, gdy zarówno cel treningowy, jak i plan treningowy nie zostały zrealizowane w 100 procentach. W takim przypadku wyznaczony cel treningowy mógł być nie tylko zbyt ambitny lub za łatwy do osiągnięcia, ale także dobrany optymalnie. Między innymi właśnie z tego względu należy przestrzegać systematycznego wykonywania treningów.

Zdjęcie


No niestety: moje podsumowanie roku nie wypada najlepiej. Wprawdzie przez cały rok ćwiczyłem, ale te treningi były często nieregularne, a do tego niestety nie trzymałem diety. No ale już wyciągam wnioski: w tym roku mam już nowy plan treningowy i dietertyczny, który sobie ustawiłem na stronie www.muscleboss.pl i zamierzam się tego trzymać. A wszystkim trenującym życzę powodzenia!