Sprawdź, dlaczego regularność stanowi podstawę sukcesu

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Sprawdź, dlaczego regularność stanowi podstawę sukcesu
Osiągnięcie wymarzonej sylwetki wymaga nie tylko ogromnego wysiłku i wielu poświęceń, ale również czasu. W końcu nikt z dnia na dzień nie obudził się z idealną muskulaturą. Wystarczy jednak krótka przerwa od treningów i tak ciężko wypracowane efekty mogą przepaść. Sprawdź, jak nawet krótka przerwa od treningów wpływa na organizm.

Regularne wykonywanie treningów skutkuje powstaniem w organizmie specyficznych dla wykonywanych ćwiczeń fizycznych zmian adaptacyjnych. Stanowią one niejako cel wybranego planu treningowego. Należy jednak pamiętać, że ich wzrost, a także, co jest niezwykle istotne, utrzymanie zależą przede wszystkim od zachowania ciągłości treningów. Oznacza to, że wraz z zaprzestaniem systematycznego wykonywania treningów dojdzie do zaniku uzyskanych zmian adaptacyjnych, na przykład redukcji masy mięśniowej. Warto mieć na uwadze to, iż spadek ten będzie na tyle duży, że przekroczy poziom wyjściowy, czyli stan, od którego zostało rozpoczęte dążenie do realizacji określonego celu treningowego. Znamienne jest również to, że do negatywnych zmian w organizmie dochodzi już po zaledwie tygodniu od zaprzestania systematycznego realizowania treningów. Należy podkreślić, iż szybkość z jaką dochodzi do zaniku uzyskanych zmian adaptacyjnych jest różna w zależności od układu, którego one dotyczą.

Mięśnie

Do zaniku tkanki mięśniowej dochodzi już po kilku dniach bez jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Po około miesiącu od przerwania systematycznego wykonywania treningów dochodzi do istotnego zmniejszenia się obwodów poszczególnych mięśni. Co jest niezwykle interesujące, spadki te są większe w czerwonych włóknach mięśniowych (wolnokurczliwych) niż w białych włóknach mięśniowych (szybkokurczliwych). W wyniku braku systematycznego realizowania ćwiczeń siłowych w komórkach mięśniowych zmniejsza się ilość białek kurczliwych, a także liczba mitochondriów. Ponadto, mięśnie pozbawione stymulacji ćwiczeniami siłowymi charakteryzują się obniżoną zdolnością wychwytywania glukozy z krwi. W wyniku powyższych zmian dochodzi do spadku maksymalnej siły mięśniowej, a także wzrostu podatności mięśni na zmęczenie.

Układ krwionośny

Brak systematycznego wykonywania ćwiczeń siłowych dotyka również układ krwionośny. Przejawia się on głównie w zmniejszeniu objętości wyrzutowej serca – ilości krwi, która zostaje wypompowana przez serce podczas jednego skurczu. Skutkuje to zwiększeniem się tętna, czyli ilości skurczów serca, do których doszło w ciągu jednej minuty. Spada również objętość minutowa serca – ilość krwi wypompowana przez serce w ciągu minuty. W następstwie tych zmian do układów i tkanek organizmu dostaję się mniej tlenu oraz substancji odżywczych.

Układ oddechowy

Również układ oddechowy dotykają negatywne zmiany będące efektem zaprzestania systematycznego wykonywania ćwiczeń fizycznych. Przejawiają się one przede wszystkim w zmniejszeniu maksymalnej zdolności pobierania tlenu przez organizm (VO2 max). Brak regularnego wykonywania treningów skutkuje również zwiększeniem się częstotliwości oddechów, a także spadkiem objętości oddechowej płuc.

Bądź regularny!

Zbliżają się wakacje – okres, w którym wiele osób robi sobie dłuższą przerwę od systematycznego wykonywania treningów. Warto jednak mieć na uwadze to, iż takie postępowanie może zniweczyć nawet kilkuletni wysiłek oraz setki wyrzeczeń i poświęceń. Warto pamiętać, że aktywnym fizycznie można być w każdych warunkach, również w czasie wakacyjnego wypoczynku.

Zdjęcie