Sprawdź swoją siłę

 • |
 • |
 • Trening
 • Głosów: 0
 • |
 • |
 • Oddaj głos:
Sprawdź swoją siłę
Niewiele systematycznie ćwiczących na siłowni osób jest świadomych tego, że podnoszenie jak największego obciążenia, mimo, że jest niezwykle spektakularne, nie stanowi jedynego przejawu siły mięśniowej. Istnieją różne rodzaje siły mięśniowej, które objawiają się w bardzo zróżnicowany sposób.

Czym właściwie jest siła mięśniowa? Zdecydowanej większości osób najczęściej kojarzy się ona z podnoszeniem lub pokonywaniem jak największego ciężaru. Mimo, że jest to prawda, to jednak powyższe stwierdzenie nie do końca dokładnie opisuje to, czym tak naprawdę jest siła mięśniowa. Według najbardziej popularnej definicji za siłę mięśniową uznaje się zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałania mu w wyniku pracy mięśni. Jak widać, w powyższym opisie nie pojawia się żadna informacja na temat tego, że podnoszony ciężar musi być jak największy.

Co oznacza, że „ktoś jest silny”?

Czy stwierdzenie, że ktoś jest silny jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla osób potrafiących podnieść bardzo duży ciężar? Zdecydowanie nie! Taka osoba charakteryzuje się jedynie wysokim poziomem absolutnej siły mięśniowej. Jest to tylko jeden z rodzajów siły mięśniowej. Poza nim możemy również wyróżnić wiele innych jej odmian. Poniżej zostały wymienione najczęściej spotykane rodzaje siły mięśniowej.

 • Absolutna siła mięśniowa – jest to maksymalny poziom siły możliwy do wygenerowania w dowolnym ćwiczeniu, na przykład w wyciskaniu, podrzucie lub przysiadzie.
 • Względna siła mięśniowa – określa się ją ilorazem absolutnej siły mięśniowej do masy ciała ćwiczącego.
 • Siła eksplozywna (dynamiczna) – jest to poziom siły dynamicznej osiągniętej w czasie pokonywania (zazwyczaj) niewielkiego obciążenia na drodze maksymalnego przyśpieszenia.
 • Siła izometryczna - poziom siły osiągnięty w czasie wykonywania pracy statycznej – podczas skurczów izometrycznych. Przykładem pracy statycznej jest na przykład próba podniesienia zbyt ciężkiej sztangi lub próba przewrócenia ściany.
 • Siła koncentryczna – poziom siły osiągnięty podczas wykonywania pracy typu auksotonicznego, w której realizowany ruch ma charakter dynamiczny pokonujący – siła generowana przez kurczące się mięsnie jest większa od sił zewnętrznych.
 • Siła ekscentryczna – poziom siły uzyskany w czasie pracy typu auksotonicznego, w której ruch ma charakter dynamiczny ustępujący – pokonywany opór jest większy od siły rozwijanej przez zaangażowane w wykonywaną pracę mięśnie.
 • Siła izokinetyczna – siła generowana przez mięśnie w czasie automatycznie dostosowującej się siły oporu do poziomu wysiłku. Najważniejszym elementem tego rodzaju siły jest stała wielkość oporu w czasie realizacji całego ruchu. Efekt siły izokinetycznej jest możliwy do uzyskania tylko dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń (trenażerów) o działaniu odśrodkowo-hamującym.

Każdy jest silny

Ludzie różnią się między sobą. Dotyczy to bardzo wielu aspektów, w tym również rodzaju dominującej siły mięśniowej. Jeśli ktoś nie jest w stanie podnieś tak dużego ciężaru jak jego tyle samo ważący kolega, to nie oznacza to, że nie jest on silny. Po prostu u takiej osoby dominuje inny rodzaj siły mięśniowej. Właśnie z tego względu nie należy traktować absolutnej siły mięśniowej jako wykładnik informującego o tym, czy ktoś jest silny, czy też nie.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj