Superkompensacja – doskonały sposób na zwiększenie efektywności treningów

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Superkompensacja – doskonały sposób na zwiększenie efektywności treningów
O superkompensacji słyszy się najczęściej w trakcie wywiadów z trenerami lub zawodnikami najwyższego, mistrzowskiego poziomu. Warto jednak mieć na uwadze to, że z jej dobrodziejstw może skorzystać każda systematycznie ćwicząca osoba. Dzięki wykorzystaniu superkompensacji można zwiększyć efektywność wykonywanych przez siebie treningów.

Intensywność i objętość to parametry treningów, na które zdecydowana większość systematycznie ćwiczących osób kładzie największy nacisk. Warto jednak pamiętać, że równie istotną zmienną są przerwy. Dotyczy to zarówno tych krótkich, występujących w poszczególnych jednostkach treningowych między seriami i ćwiczeniami, jak i tych długich, znajdujących się w mikrocyklach i mezocyklach. Czas trwania przerw i ich natężenie są tak samo ważne jak ilość powtórzeń, a także zastosowane obciążenie. Na superkompensację wpływa również intensywność treningu oraz rodzaj rozwijanej na nim zdolności motorycznej.

Czym się charakteryzuje superkompensacja?

Superkompensacja jest to zwiększony pod wpływem odpowiednio dobranych treningów i optymalnego wypoczynku poziom wydolności organizmu. Taki stan utrzymuje się przez krótki czas, jednak zrealizowane w tym czasie treningi charakteryzują się większą efektywność w porównaniu do treningów przeprowadzonych w stanie tak zwanej homeostazy, czyli ‘normalnym’ stanie organizmu. Jest to następstwem ‘przygotowania’ się organizmu poprzez superkompensację do zbliżającego się wysiłku fizycznego. Dzięki temu możliwe jest wykonanie treningu z większą intensywnością, a co za tym idzie większą efektywnością. Podsumowując, superkompensacja jest przygotowaniem się organizmu do nadchodzącego wysiłku fizycznego ponad poziom homeostazy (stan wyjściowy).

Jak ‘wywołać’ superkompensację?

Zjawisko superkompensacji nie występuje po każdym treningu. Aby się ono pojawiło niezbędne jest zrealizowanie odpowiednio dobranego treningu, a także zastosowanie optymalnej przerwy wypoczynkowej. Należy przy tym mieć na uwadze to, iż przerwa, a zwłaszcza jej czas trwania i jakość, jest tak samo ważna jak wykonane ćwiczenia. Czas trwania przerwy między treningiem a wystąpieniem zjawiska superkompensacji jest uzależniony od rodzaju pracy wykonanej na treningu. Rodzaj i intensywność zastosowanych na treningu obciążeń wywiera istotny wpływ na czas trwania wypoczynku, po którym wystąpi superkompensacja. Przybliżony czas, po którym wystąpi zjawisko superkompensacji, został przedstawiony w znajdującej się poniżej tabeli. Uwzględnia ona rodzaj bodźcowanej na treningu zdolności motorycznej, a także zastosowane obciążenie.

Rodzaj zdolności motorycznejObciążenieOptymalny czas trwania wypoczynku (godziny)Koordynacja ruchowaśrednie8Szybkośćśrednie24Siładuże48Wytrzymałośćduże72Wytrzymałość siłowaduże48Wytrzymałość szybkościowakrańcowe72

Co wpływa na superkompensację?

Największy wpływ na wystąpienie zjawiska superkompensacji wywiera optymalna odpoczynek po zakończonym treningu. Także rodzaj oraz intensywność i objętość pracy wykonanej na treningu wpływają na czas niezbędny do osiągnięcia superkompensacji. Zwiększenie poziomu homeostazy organizmu jest uwarunkowane również optymalną częstotliwością treningów. Wystąpienie zjawiska superkompensacji zależy także od aktualnie stosowanej diety oraz wspomagania farmakologicznego. Do innych czynników, które także wpływają na zwiększenie homeostazy organizmu zalicza się potreningową odnowę biologiczną oraz prowadzony styl życia.

Zdjęcie