Uważaj na przetrenowanie

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Uważaj na przetrenowanie
Wiele systematycznie ćwiczących osób, dla których aktywność fizyczna nie stanowi celu samego w sobie (nie trenują zawodowo), uważa, że przetrenowanie ich nie dotyczy. W ich mniemaniu dotyka ono przede wszystkim zawodowych sportowców, którzy na treningach spędzają kilkanaście godzin tygodniowo. Owszem, o przetrenowaniu słyszy się najczęściej w kontekście czynnych sportowców, jednak należy pamiętać, że nie są oni jedyną grupą narażoną na przetrenowanie – może ono dotknąć każdą systematycznie ćwiczącą osobę.

Na początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest przetrenowanie? Przetrenowanie w nomenklaturze naukowej nazywane jest zespołem przetrenowania sportowca. Jest to taki stan organizmu, w którym nie odpowiada on w prawidłowy sposób na działające na niego bodźce treningowe. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której groźne przetrenowanie mylone jest z przemęczeniem. Podstawowa różnica występująca między przetrenowaniem a przemęczeniem dotyczy przede wszystkim czasu, który musi upłynąć, by organizm powrócił do pełnej formy. W przypadku przemęczenia okres powrotu do optymalnej formy wynosi zazwyczaj 2-3 tygodnie. Dla przetrenowania czas ten jest zdecydowanie dłuższy i waha się od jednego do nawet kilku miesięcy. Właśnie z tego względu niezwykle istotne jest zapobieganie przetrenowaniu.

Przetrenowanie nie wybiera

Opinia, jakoby przetrenowanie dotyczyło tylko zawodowych sportowców jest mylna. Co więcej, wyniki przeprowadzonych badań świadczą o tym, iż na przetrenowanie bardziej narażone są osoby ćwiczące amatorsko, niż czynni zawodnicy na najwyższym światowym poziomie. Wynika to z tego, że osoby, które nie zarabiają na chleb sportem narażone są w ciągu dnia na różnego rodzaju obciążenia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dotyczą one przede wszystkim takich aspektów życia codziennego jak: praca zawodowa, obowiązki domowe, stres, ćwiczenia fizyczne, itp.. Należy również podkreślić, iż zawodowi sportowcy znajdują się pod stała opieką lekarską, a także mają dostęp do odnowy biologicznej. Ponadto charakteryzują się oni większym doświadczeniem niż osoby amatorsko uprawiające sport oraz mogą liczyć na wsparcie sztabu szkoleniowego.

Przyczyny przetrenowania

Powstanie zespołu przetrenowania sportowca jest wypadkową kilkunastu różnych czynników, których nie można jednoznacznie zinterpretować. Warto jednak podkreślić, że w ludzkim organizmie do pożądanych zmian adaptacyjnych dochodzi jedynie pod wpływem bodźców treningowych wykonywanych z optymalną intensywnością. Jeśli zastosowany wysiłek fizyczny nie zostanie zrównoważony optymalnym wypoczynkiem, to może dojść do powstania przetrenowania.

Objawy przetrenowania

Zespół przetrenowania sportowca objawia się w różnoraki sposób i dotyczy praktycznie wszystkich układów ludzkiego organizmu. U osób przetrenowanych można zaobserwować między innymi obniżenie poziomu: hemoglobiny, glikogenu w mięśniach i wątrobie, testosteronu, a także ujemny bilans azotowy. Osoby cierpiące na zespół przetrenowania sportowca częściej chorują i zapadają na alergie. Ponadto, w ich przypadku wydłuża się okres powrotu do zdrowia. Do czynników świadczących o przetrenowaniu, a widocznych „gołym okiem”, zalicza się między innymi: uczucie stałego zmęczenia, bóle głowy, bezsenność, apatię, obniżone libido, zaburzenia miesiączkowe, spadek formy, a także obniżone/zwiększone tętno spoczynkowe.

Zapobieganie przetrenowaniu

Za główną przyczynę powstania przetrenowania należy uznać nagromadzenie się nieskompensowanych optymalnym wypoczynkiem wysiłków fizycznych. Właśnie z tego względu należy pamiętać, że odpowiedni wypoczynek stanowi jeden z ważniejszych elementów procesu treningowego. Aby zapobiec przetrenowaniu należy wsłuchiwać się w swój organizm. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zmęczenie jest konieczne, by w organizmie doszło do pożądanych zmian adaptacyjnych. Złotym środkiem jest znalezienie równowagi pomiędzy wysiłkiem fizycznym a odpoczynkiem.

Plany treningowe ze wsparciem trenera:Wypróbuj


W tym sezonie doszlo mi znow kilka mocnych treningow. Będę musiała się dobrze zastanowić jak rozplanować odpoczynek między nimi aby się nie przetrenować. Dzięki za przypomnienie tak ważnej kwestii.