Wykorzystaj moc tlenu

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Wykorzystaj moc tlenu
Tlen jest najczęściej występującym pierwiastkiem na Ziemi. To właśnie dzięki niemu możliwe jest życie na naszej planecie. Dlaczego tlen jest tak ważny? Otóż stanowi on niezbędny składnik oddychania komórkowego – procesu, w czasie którego wytwarzana jest energia umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie żywych organizmów. Na drodze oddychania komórkowego syntetyzowana jest również energia konieczna do prawidłowego działania pracujących w czasie ćwiczeń fizycznych mięśni. Niewątpliwie należy również podkreślić, iż stopień wykorzystania tlenu przez człowieka pozwala nam określić poziom jego wytrzymałości.

Tlen stanowi niecałe 21% procent powietrza. Do ludzkiego organizmu dostaje się na drodze oddychania zewnętrznego, tak zwanej respiracji. Jest to złożony proces biologiczny umożliwiający wymianę gazową. W czasie jego trwania do organizmu dostarczony zostaje tlen, natomiast wydalany jest dwutlenek węgla. Z kolei energia, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, wytwarzana jest w ciele człowieka podczas oddychania wewnętrznego, zwanego również oddychaniem komórkowym. Biorą w nim również udział takie substraty energetyczne jak węglowodany, tłuszcze oraz w skrajnych przypadkach białka.

Maksymalny pobór tlenu

Maksymalny pobór tlenu (VO2 max) informuje nas o największej ilości tlenu pobieranej przez organizm w czasie jednej minuty. W literaturze nazywany jest również pułapem tlenowym. Poziom VO2 max wyrażany jest w zdecydowanej większości przypadków w litrach/mililitrach tlenu na minutę lub w mililitrach tlenu na kilogramy masy ciała na minutę. Wartości maksymalnego poboru tlenu charakteryzują się istotnym zróżnicowaniem międzyosobniczym i wahają się od 15 do nawet 85 ml ∙ kg-1 ∙ min-1. Przyjmuje się, że VO2 max osób zdrowych oscyluje w granicach 45-55 ml ∙ kg-1 ∙ min-1. U osób aktywnych fizycznie pułap tlenowy osiąga wartość 60 ml ∙ kg-1 ∙ min-1. Z kolei wartość maksymalnego poboru tlenu przekraczającą 70 ml ∙ kg-1 ∙ min-1 zaobserwowano u najlepszych sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe.

VO2 a wysiłek fizyczny

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań zaobserwowano, iż wysokie wartości VO2 max przekładają się na osiągnięcie lepszego rezultatu przede wszystkim w wysiłkach długotrwałych. Dlatego też, pomiar pułapu tlenowego może służyć do oceny poziomu wytrenowania zawodnika. Należy jednak zaznaczyć, że wysoki poziom maksymalnego poboru tlenu ma odzwierciedlenie w uzyskanym wyniku, tylko w przypadku wysiłków fizycznych trwających przez 5-8 minut. Wynika to z tego, iż jedynie przez taki okres czasu organizm jest w stanie wykorzystywać pełną moc tlenowych procesów energetycznych.

Co wpływa na VO2 max

Na wielkość maksymalnego poboru tlenu wpływa bardzo dużo czynników. Dla ułatwienia ich klasyfikacji zostały one podzielone na 4 grupy. Poniżej znajdują się najważniejsze parametry wpływające na pułap tlenowy człowieka uszeregowane według przynależności do poszczególnych grup.

1. Parametry dotyczące funkcjonowania układu oddechowego

- stosunek wentylacji pęcherzykowej do perfuzji

- wentylacja minutowa płuc

2. Parametry dotyczące układu krwionośnego

- stężenie hemoglobiny we krwi

- ciśnienie krwi (tętnicze)

- powinowactwo tlenu do hemoglobiny

- objętość minutowa serca

3. Parametry dotyczące przepływu krwi przez mięśnie

- gęstość naczyń włosowatych w mięśniach

- przenoszenie tlenu z krwi do mitochondriów

- wielkość przepływu krwi przez mięśnie

4. Parametry dotyczące metabolizmu mięśniowego

- masa mięśni

- ilość (gęstość) mitochondriów w mięśniu

- rodzaj dominujących w mięśniu włókien mięśniowych

- skuteczność procesów dostarczających substancje energetyczne do mięśni

- funkcjonowanie enzymów oksydacyjnych w komórkach mięśniowych

Znaczenie VO2 max

Maksymalny pobór tlenu stanowi niezwykle skuteczne narzędzie pomiarowe określające poziom wytrzymałości organizmu. Pomiaru VO2 max można dokonywać również w przypadku osób nietrenujących, w celu zbadania ich stanu zdrowia. Systematyczne badanie maksymalnego poboru tlenu umożliwia monitorowanie skuteczności stosowanego planu treningowego. Należy jednak pamiętać, by nie przesadzać ze stosowaniem tego narzędzia pomiarowego, szczególnie u młodych zawodników.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj


-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin 500 Mg <a href="-- LINK USUNIĘTY -- 500 Mg</a> -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Buy Amoxicillin <a href="-- LINK USUNIĘTY -- 500mg Capsules</a> -- LINK USUNIĘTY --