Z kamerą na siłowni

  • |
  • |
  • Trening
  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Z kamerą na siłowni
Każdy systematycznie ćwiczący bywalec siłowni wie, jak ważne jest prawidłowe technicznie wykonywanie ćwiczeń. Brak zachowania optymalnej techniki ruchu nie tylko przyczynia się do tego, że dany mięsień lub grupa mięśniowa nie jest prawidłowo stymulowana, ale również może skutkować groźną kontuzją. Jeśli chcesz wiedzieć jak temu zapobiec, a także poznać bardzo skuteczną metodę nauczania prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń siłowych, to koniecznie musisz przeczytać dalszą część tego artykułu.

Z kamerą na siłowni - wprowadzenie

Podstawową metodą nauczania prawidłowej techniki wykonania danego ćwiczenia jest jego realizowanie przed lustrem. Umożliwia ono korygowanie błędów w czasie rzeczywistym – przy każdym kolejnym powtórzeniu. Jednak co zrobić, gdy na siłowni nie ma lustra lub wykonujemy ćwiczenie, którego nie można w ten sposób „monitorować”. W takiej sytuacji pozostaje nam kontrola innej osoby, na przykład współćwiczącego. Niestety wszelkie wskazówki i uwagi przekazywane są przez taką osobę w formie werbalnej (słownej), a jak wiadomo nic tak nie działa na wyobraźnię jak obraz. W związku z tym warto się zastanowić, czy naszym towarzyszem na siłowni nie powinna czasem zostać kamera?

Nowoczesna technologia na siłowni

Szybki postęp technologiczny, do którego doszło na przełomie XX i XXI wieku, sprawił, iż wiele urządzeń z których do tej pory korzystało tylko wąskie grono specjalistów trafiło do szerokich mas. Powyższe „zjawisko” dotknęło również urządzenia rejestrujące – kamery. Obecnie posiadanie kamery nie czyni nikogo wyjątkowym. Ba, większość z nas ma kamerę w swoim telefonie komórkowym. Nowe technologie przeniknęły również do sportu. Nikogo już nie dziwi trener filmujący swojego zawodnika podczas zawodów lub treningu. Jeśli kamery tak dobrze sprawdziły się, i nadal sprawdzają, w sporcie zawodowym, to dlaczego nie wykorzystać ich w treningu amatorskim, tym bardziej, że są tak łatwo dostępne?

Niezbędna wizualizacja

To właśnie obraz, a nie opis słowny w największym stopniu przemawia do człowieka. Już żyjący na przełomie VI i V wieku przed naszą erą Konfucjusz twierdził: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Z treści jego wypowiedzi jasno wynika, że stawiał on wizualizację zdecydowanie nad opisem słownym. Powyższe stwierdzenie z łatwością można przenieść na grunt sportu, również amatorskiego. Łatwiej jest się nauczyć nowego ćwiczenia, gdy widzieliśmy sposób jego prawidłowego wykonania, niż gdybyśmy tylko przeczytali opis, jak należy je prawidłowo zrealizować. Podobnie ma się sytuacja z błędami w wykonywaniu danego ćwiczenia. Szybciej i lepiej poprawimy swoją technikę korzystając z nagrania, na którym zarejestrowany został błąd, niż gdybyśmy swoje postępy opierali tylko na opisie słownym.

Kamery – zastosowanie

Kamery w treningu siłowym swoje zastosowanie znajdą przede wszystkim w nauczaniu i doskonaleniu techniki wykonywania ćwiczeń. Należy również podkreślić, iż możliwość odtwarzania nagranych filmów w zwolnionym tempie pozwala pokazać niuanse ćwiczeń, które są niemożliwe do zaobserwowania „gołym okiem”, gdyż charakteryzują się zbyt dużą dynamiką wykonywanych ruchów. Warto także pamiętać o tym, że do zaburzeń w technice ruchu dochodzi najczęściej pod wpływem dużego zmęczenia – przy ostatnich powtórzeniach w serii. Dlatego też wykonywane przez siebie ćwiczenia powinny rejestrować zarówno osoby dopiero co rozpoczynające swoją przygodę z systematycznymi treningami siłowymi, jak i bardziej zaawansowani bywalcy klubów fitness.

Nie tylko obraz

Z nagranych filmów, poza obrazem, można uzyskać również szereg innych informacji, na przykład kąty występujące w poszczególnych stawach w czasie wykonywania danego ćwiczenia, czy też prędkość ruchu. Jednakże, by uzyskać te dane musimy posiadać nagrania wykonania ćwiczenia z kamer umieszczonych w różnych miejscach (zazwyczaj wystarczą 2-3 lokalizacje) oraz odpowiedni program komputerowy. Zważywszy na łatwość w dostępie do wymienionych wyżej sprzętów (kamer) i oprogramowania, dokładna analiza wykonywanych przez nas ćwiczeń stoi przed nami otworem.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj