Kalkulator Całkowitej Przemiany Materii

Określa całodobowy wydatek energetyczny człowieka, na który składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu (czyli oddychanie, praca serca, itp.) oraz wydatki energetyczne związane z życiem codziennym, pracą zawodową, wysiłkiem fizycznym.