Czy ćwiczenia wpływają na poziom testosteronu?

 • Głosów: 0
 • |
 • |
 • Oddaj głos:
Czy ćwiczenia wpływają na poziom testosteronu?
Wiem, że testosteron uznawany jest za męski hormon. Ze szkoły pamiętam, że odpowiada on za powstanie i rozwój typowo męskich cech, na przykład zarostu na twarzy. Jako pasjonata aktywnego trybu życia zastanawia mnie jednak, czy ćwiczenia fizyczne mają wpływ na jego poziom? Czy istnieje jakiś konkretny rodzaj ćwiczeń, który w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia jego poziomu?

Ćwiczenia fizyczne w istotnym stopniu oddziałują na poziom testosteronu we krwi. Na zmianę jego stężenia wpływa nie tylko rodzaj wykonywanej aktywności fizycznej, ale również jej intensywność. Rodzaj i intensywność ćwiczeń fizycznych warunkuje również natężenie potreningowych zmian poziomu testosteronu we krwi.

Wpływ ćwiczeń siłowych na poziom testosteronu

Przeprowadzone do tej pory badania naukowe pozwoliły zaobserwować, że wykonywanie ćwiczeń siłowych w istotnym stopniu zwiększa poziom testosteronu we krwi. Na wielkość i czas trwania zaobserwowanych zmian wpływ miało zastosowane obciążenie, intensywność wysiłku, a także ilość mięśni zaangażowanych w wykonywanie ćwiczeń. Warto podkreślić to, iż zmiany te są niezwykle podobne zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Jednak u kobiet są one mniej wyraźne. Niestety, badania, których celem było stwierdzenie, czy ćwiczenia siłowe prowadzą do zmiany spoczynkowego poziomu testosteronu we krwi nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi – uzyskane rezultaty były rozbieżne.

Wpływ ćwiczeń anaerobowych na poziom testosteronu

W czasie przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż krótkotrwały wysiłek anaerobowy prowadzi do zwiększenia stężenia testosteronu we krwi. Wzrost ten był wprost proporcjonalny do zastosowanego obciążenia wysiłkowego. Za przyczyny zwiększenia poziomu testosteronu we krwi w czasie wysiłku anaerobowego uznaje się wzmożoną sekrecję, zmniejszony rozkład, a także koncentrację tego hormonu. W przypadku ćwiczeń fizycznych wykonywanych z intensywnością maksymalną i supramaksymalną do wzrostu stężenia testosteronu we krwi dochodzi dopiero po zakończeniu takiego wysiłku. Warto jednak podkreślić, iż zmiana ta jest krótkotrwała i w związku z tym szybko dochodzi do powrotu stężenia testosteronu we krwi do poziomu wyjściowego.

Wpływ ćwiczeń aerobowych na poziom testosteronu

Również ćwiczenia aerobowe prowadzą do zmian stężenia testosteronu we krwi. W czasie przeprowadzonych do tej pory badań zaobserwowano, że długotrwały wysiłek aerobowy o umiarkowanej intensywności skutkuje zmianą poziomu testosteronu we krwi. Co ciekawe w toku opisanych wyżej badań zarejestrowano spadek, wzrost, a nawet utrzymanie stałego stężenia testosteronu we krwi. Należy jednak podkreślić, iż długotrwały wysiłek aerobowy w zdecydowanej większości przypadków prowadzi do spadku spoczynkowego poziomu testosteronu we krwi. Redukcja stężenie testosteronu we krwi waha się od 25 do nawet aż 75 procent. Warto zaznaczyć, iż zmiany te mogą utrzymywać się nawet przez kilka dni od zakończenia takiego wysiłku. Mimo licznych badań nie wyjaśniono jakie ma znaczenie i czemu ma służyć potreningowe zmniejszenie poziomy testosterony we krwi.

Za co odpowiada testosteron

Testosteron to najważniejszy hormon syntetyzowany w jądrach. Powstaje z cholesterolu i androstendionu, który wytwarzany jest w nadnerczach. Testosteron podobnie jak inne hormony steroidowe nie jest nigdzie magazynowany. Warto również podkreślić to, iż tylko 2 procent testosterony krąży we krwi w postaci wolnej. Reszta testosterony łączy się z białkami – około 65 procent z globuliną, a 33 procent z albuminą. Testosteron w ludzkim organizmie odpowiada między innymi za:

 • wzrost mięśni szkieletowych (ma silne działanie anaboliczne)
 • powstawanie owłosienia łonowego i owłosienia na twarzy
 • powstawanie drugorzędowych cech płciowych
 • stymulowanie rozwoju narządów płciowych
 • przyśpieszenie wzrostu organizmu
 • występowanie popędu płciowego
 • zarastanie nasad kostnych

Warto zaznaczyć, iż zarówno nadmiar, jak i niedobór testosteronu jest niebezpieczny dla zdrowia, gdyż może prowadzi do wielu negatywnych zmian.

Zdjęcie