Metoda ciągła, czy interwałowa – sprawdź co lepsze (część III)

  • Głosów: 1
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Metoda ciągła, czy interwałowa – sprawdź co lepsze (część III)
Serdecznie dziękuję za odpowiedź na moje poprzednie pytania. Było one niezwykle pomocne, gdyż dowiedziałem się z nich między innymi czym jest trening kardio, poznałem również charakterystykę obu metod jego wykonywania, a także dowiedziałem się, w jaki sposób i kiedy przyczyniają się one do utleniania zbędnej tkanki tłuszczowej. Frapuje mnie jeszcze jedno, niezwykle ważne dla mnie pytanie. Mianowicie, która z metod wykonywania treningów kardio, ciągła czy interwałowa, jest bardziej skuteczna w aspekcie spalania zbędnej tkanki tłuszczowej?

Ludzie różnią się między sobą, stąd też nie ma jednej uniwersalnej i sprawdzającej się w przypadku każdego, kto ją wykonuje metody treningowej. Jedna osoba osiągnie spektakularne efekty korzystając z metody ciągłej wykonywania treningów kardio. Z kolei u innej jej stosowanie nie przyniesie żadnych korzyści i dopiero wprowadzenie treningów kardio realizowanych metodą interwałową pozwoli przybliżyć się do celu treningowego. Stąd też bardzo ważna jest indywidualizacja – dobranie odpowiedniej dla siebie metody treningowej. Nie należy się również kierować panującą „modą” na treningi kardio wykonywane metodą interwałową.

Metoda ciągła kontra interwałowa – intensywność

Metoda ciągła

Dzięki poprzednim artykułom z tej serii wiemy już, że w treningu kardio wykonywanym metodą ciągłą tkanka tłuszczowa utleniana jest po około 20-25 minutach od jego rozpoczęcia. Warto również zaznaczyć, iż jest to możliwe jedynie wtedy, gdy taki trening prowadzony jest w zakresie intensywności umiarkowanej – panują warunki tlenowe.

Metoda interwałowa

Z drugiej strony mamy metodę interwałową, w której tłuszcze spalane są po zakończeniu treningu, w czasie trwania tak zwanego długu tlenowego. Jednakże należy pamiętać, że jego wystąpienie, czas trwania oraz efektywność zależą od intensywności, z jaką taki trening został przeprowadzony. Niewątpliwie warto również podkreślić, iż wykonanie treningu kardio opierającego się na wolnym truchcie przerywanym spokojnym marszem, nie przyczyni się do spalenia zbędnej tkanki tłuszczowej w takim stopniu, jak na przykład 35 minutowy marsz. Treningi kardio realizowane metodą interwałową efektywnie spalają tłuszcze tylko wtedy, gdy są wykonywane z bardzo wysoką intensywnością.

Metoda ciągła kontra interwałowa – metabolizm

Treningi kardio wykonywane metodą interwałową prowadzą do podniesienia metabolizmu po ich zakończeniu. Powyższe zjawisko wymienia się jako jedną z podstawowych zalet tej metody treningowej. Rzadziej jednak wspomina się, że na czas trwania i natężenie przyśpieszonego metabolizmu wpływa intensywność, z jaką był wykonywany trening – im była ona wyższa, tym dłużej będzie trwał i będzie on większy. Jednak nie tylko metoda interwałowa prowadzi do podniesionego po treningu metabolizmu. Również treningi kardio realizowane sposobem ciągłym przyśpieszają metabolizm. Jednakże w przypadku tej metody ważna jest nie intensywność, a czas trwania – im dłużej ćwiczymy, tym w większym stopniu przyśpieszamy swój potreningowy metabolizmu, a także wydłużamy czas jego trwania.

Metoda ciągła kontra interwałowa – czas trwania

Jest rzeczą oczywistą, że z im większą intensywnością wykonujemy dane ćwiczenie, tym krócej ono trwa – zachodzi zależność odwrotnie proporcjonalna. Właśnie z tego względu treningi kardio realizowane metodą interwałową trwają krócej, niż te wykonywane metodą ciągłą. Należy jednak zaznaczyć, że regularne wykonywanie treningów kardio sposobem ciągłym prowadzi do obniżenia progu (czasu), po którym większość syntetyzowanej energii powstaje na drodze utleniania tłuszczów.

Metoda ciągła kontra interwałowa – podsumowanie

Obie metody treningowe przyczyniają się do redukcji zbędnej tkanki tłuszczowej. Każda z nich posiada swoje wady i zalety. Treningi kardio wykonywane metodą interwałową trwają krócej, jednak charakteryzują się wysoką intensywnością. Dlatego też nie zaleca się ich stosowania osobom, które miały dłuższą przerwę w treningach. Z kolei treningi kardio realizowane metodą ciągłą trwają dłużej, ale za to są wykonywane z mniejszą intensywnością. Właśnie z tego względu poleca się je osobom początkującym.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj


Jednak złotym środkiem nie będze tu połączenie obu tych metod? Na siłowni jestem 6 razy w tygodniu, po treningach zawsze wykonuję właśnie: *4 razy sam trening cardio, *raz sam trening interwałowy i *raz trening interwałowy + 30 min cardio. Wszystko na rowerku. Zamierzam podwoić liczbę cardio (jestem endomorfikiem w znacznym stopniu). Za pewne zacznę biegać. Sądzę, że jest to mój złoty środek.