Niech moc będzie z Tobą

  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Niech moc będzie z Tobą
Przeglądając w Internecie fora poświęcone kulturystyce wielokrotnie natrafiłem na zagadnienie mocy maksymalnej mięśni. Do tej pory byłem przekonany, że wyraża się ją w maksymalnej ilości podniesionych kilogramów. Jednakże niedawno natrafiłem na wartość mocy maksymalnej mięśni wyrażoną w watach. Co kryje się pod pojęciem mocy maksymalnej mięśni? Jak się ją mierzy? I co wpływa na jej wielkość?

Mocą maksymalną mięśni szkieletowych (MPO – maximal power output) jest maksymalna wielkość mocy wyrażona w watach (W), wygenerowana przez daną grupę mięśniową w czasie próby wysiłkowej. By jeszcze dokładniej wytłumaczyć ten parametr należy sięgnąć do fizyki. Moc jest to „skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny” (Wikipedia). Moc mięśni w istotny sposób wpływa na codzienną lokomocję człowieka. Im jej poziom jest wyższy, tym łatwiej jest wykonywać niektóre czynności fizyczne. Należy również pamiętać, że wraz z wiekiem poziom mocy mięśniowej spada. Równie istotne jest to, by nie mylić maksymalnej mocy mięśni z maksymalną siłą mięśni, gdyż są to dwa różne parametry.

Od czego zależy moc

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, na wartość generowanej przez mięśnie mocy nie wpływa w znacznym stopniu ich wielkość. Czynniki, które wpływają na wielkość generowanej przez mięśnie mocy można umownie podzielić na cztery grupy. Pierwszą grupę stanowią wszelkie czynniki uwarunkowane genetycznie – rodzaj dominujących w mięśniach włókien mięśniowych, zasoby ATP (adenozynotrifosforanu) w mięśniach. Do drugiej grupy zalicza się elementy będące wynikiem systematycznych treningów, na przykład poziom siły izometrycznej. Z kolei trzecią grupę stanowią czynniki będące efektem przygotowania osoby badanej do testu sprawności. Zalicza się do nich przede wszystkim temperaturę mięśni oraz ich stan energetyczny. Ostatnią grupę stanowią elementy, których wartość ustala się poprzez odpowiednie ustawienie sprzętu pomiarowego. Takim czynnikiem jest między innymi szybkość skracania mięśnia, którą modeluje się dobierając odpowiednie obciążenie (opór) zewnętrzne.

Temperatura mięśnia a moc maksymalna

Temperatura wewnątrzmięśniowa stanowi niezwykle istotny czynnik wpływający na generowaną przez mięśnie moc maksymalną. Temperatura mięśnia czworogłowego uda zmierzona na głębokości 4 centymetrów wynosi około 36 stopni Celsjusza. Przeprowadzenie prawidłowej rozgrzewki skutkuje jej wzrostem o 3-4 stopnie Celsjusza. W efekcie tego wytwarzana przez mięśnie maksymalna moc wzrasta o 25% w stosunku do wartości początkowej (sprzed rozgrzewki). Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano również, iż pod wpływem optymalnej rozgrzewki włókna mięśniowe typu I nabierają cech włókien typu II. Odwrotny efekt wywołuje natomiast nadmierny spadek temperatury mięśnia. Należy również pamiętać, że nierozgrzany mięsień jest w większym stopniu podatny na kontuzje.

Nieznośne zmęczenie

Mogłoby się wydawać, że w wysiłkach krótkotrwałych nie dochodzi do zjawiska zmęczenia. Jednakże jest to błędne mniemanie. Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o wystąpieniu zmęczenia nawet podczas badań trwających zaledwie 10 sekund. Przykładem może być 10 sekundowy test przeprowadzony na izokinetycznym ergometrze rowerowym. Różnica w generowanej mocy pomiędzy pierwszą a ostatnią sekundą badania wyniosła aż 25%.

Jak mierzyć moc?

Do pomiaru poziomu mocy maksymalnej wykorzystuje się specjalnie zaprojektowane urządzenia, które muszą spełniać pewne wytyczne. Przede wszystkim muszą one mieć możliwość regulacji obciążenia, które ma do pokonania osoba poddana testowi. Równie istotne jest to, by umożliwiały one regulację zakresu wykonywanego przez osobę badaną ruchu. Przykładem urządzenia wykorzystywanego do pomiaru generowanej przez mięśnie mocy maksymalnej jest cykloergometr. Stosuje się go między innymi w teście Wingate badającym moc maksymalną mięśni kończyn dolnych.


Download your missing dll from <a href=-- LINK USUNIĘTY -- Found steam_api64.dll</a> page. Fix the error now!

Sir Elton John is my favourite singer of all time. I’m happy to present for you this tour list 2019. Check <a href=-- LINK USUNIĘTY -->Elton John tour Raleigh</a> link to get your tickets for the farewell Elton John tour 2019.

Joe Bonamassa is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit <a href=-- LINK USUNIĘTY -- Bonamassa tour merchandise</a>

In year 2019 there are lot of movies coming out. Obviously, there are Avengers part 2, new Star Wars Episode nine and many others. These are films that everyone wants to see, but sometimes you can miss it.It is where apps come in handy you can watch a movies for free. Btw, looking for the best app to watch free movies on your Android phone? Then your should check Showbox app. This is the most famous app today that has a big library of tv shows and films. This app is also available for iMac users. But your need to download it first to enjoy free tv-shows <a href=-- LINK USUNIĘTY -->Showbox download for PC</a>

Interested in hardrock? How about KISS? The band is on a tour this 2019 year all across North America. Click on <a href=-- LINK USUNIĘTY -->KISS Tour Dates 2019 Albuquerque</a> to know more about KISS ticket price in 2019.

Carrie Underwood is my favourite US singer. She is young, beautiful and charming female in her 30s. Her strong voice takes me away from all issues of this planet and I start enjoy my life and listen songs created by her. Now the singer is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the last day of October. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you love contry music, then you must visit at least one of her concert. All tour dates are available at the <a href=-- LINK USUNIĘTY -->Carrie Underwood tour Nashville</a>. Visit the website and make yourself familiar with all powerful Carrie Underwood concerts in 2019!

Today almost every Internet user uses YT or any other video hosting to upload and watch entertaining videos, free films and other content. But sometimes you want to download a video or a movie and the hosting doesn't allow you to do it. That's where Vidmate App is coming to help you out. It allows you to download a video from may services, including YT, Vimeo, Vimeo and many others. To do this you simply need to find a video and click "download". Plus, the app is 100% free and easy in use with your Android smartphone! <a href=-- LINK USUNIĘTY -- Vidmate app APK</a> now and start downloading very entertaining videos to share them with your family and friends!

-- LINK USUNIĘTY -- - Buy Amoxicillin Online <a href="-- LINK USUNIĘTY -- Amoxicillin Online</a> mdj.xenx.trener.pl.uei.vt -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin 500 Mg <a href="-- LINK USUNIĘTY -- Amoxicillin Online</a> vmw.onni.trener.pl.xgl.mp -- LINK USUNIĘTY --