Poznaj swój organizm (klatka piersiowa)

 • Głosów: 2
 • |
 • |
 • Oddaj głos:
Poznaj swój organizm (klatka piersiowa)
Na siłownię uczęszczam systematycznie już od ponad roku. Znam ćwiczenia, które należy wykonywać, by rozwijać mięśnie znajdujące się w poszczególnych partiach ludzkiego organizmu. Jednakże, aż wstyd się przyznać, nie wiem jakie konkretnie mięśnie się tam mieszczą. Szczególnie tajemnicze są dla mnie mięśnie znajdujące się w obrębie klatki piersiowej. W związku z tym mam pytanie. Jakie mięśnie leżą w obrębie klatki piersiowej i za wykonywanie jakich ruchów odpowiadają?

Klatką piersiową nazywamy przednią część tułowia rozpościerającą się od ostatnich żeber aż do ramion i szyi. Mimo tak dużego obszaru, który zajmuje, w jej obrębie znajdują się zaledwie cztery większe mięśnie. Jednak nie należy się sugerować ich małą liczebnością, gdyż są to jedne z ważniejszych mięśni ludzkiego organizmu. Większość z nich bierze nawet udział w procesie oddychania – odpowiada za nabieranie powietrza. Klatka piersiowa chroni również najważniejsze organy wewnętrzne ludzkiego organizmu – serce i płuca.

Budowa klaki piersiowej

W skład klatki piersiowej wchodząkości połączone ze sobą za pomocą stawów i chrząstkozrostów. Ma ona kształt stożka ściętego u szczytu. Szkielet klatki piersiowej tworzy przede wszystkim 12żeber łączących się zarówno z kręgami (poprzez stawy głów żeber i stawy żebrowo-poprzeczne), jak i mostkiem (za pomocą chrząstkozrostów mostkowo-żebrowych i stawów mostkowo-żebrowych). Ponadto niektóre żebra łączą się między sobą poprzez stawy międzychrząstkowe. Mostek składa się z trzech wyraźnie zaznaczonych części:

 • rękojeści – stanowiącej górną część mostka,
 • trzonu – będące środkową częścią mostka,
 • wyrostka mieczykowatego – będącego ostatnią, szczątkową częścią mostka.

Ponadto łączy się on zobojczykiem za pomocąstawu mostkowo-obojczykowego.

Położenie i funkcje mięśni

Jak już zostało wspomniane wcześniej, w obrębie klatki piersiowej znajdują się zaledwie cztery mięśnie. Zalicza się do nich:

 • Mięsień piersiowy większy – leży powierzchownie na przedniej ścianie klatki piersiowej. Dzieli się na trzy aktony: obojczykowy, mostkow-żebrowy oraz brzuszny. Jednakże w niektórych przypadkach część brzuszna może nie występować. Rozciąga się od przyśrodkowej połowy obojczyka, mostka, II-VII (VI) żebra, blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha do grzebienia guzka większego kości ramiennej. Odpowiada przede wszystkim za zginanie, przywodzenie inawracanie ramienia w stawie barkowym. Ponadto bierze udział w oddychaniu – wspomaga spokojny wdech spoczynkowy.
 • Mięsień piersiowy mniejszy – leży na przedniej ścianie klatki piersiowej pod mięśniem piersiowym większym. Rozpościera się od III-V żebra do wyrostka kruczego łopatki. Bierze udział w obniżaniu i wysuwaniu do przodu obręczy barkowej. Jest również mięśniem odpowiedzialnym za oddychanie – współuczestniczy w wykonywaniu spoczynkowego wdechu.
 • Mięsień zębaty przedni – rozpościera się na bocznej i częściowo tylnej ścianie klatki piersiowej. Jednakże widoczna jest jedynie część dolna jego przyczepu początkowego. Swój początek „bierze” na żebrach (I-IX), a kończy się na brzegu przyśrodkowym łopatki. Składa się z trzech części: górnej, środkowej i dolnej. Najbardziej rozwinięte sączęści górna i dolna. Odpowiada przede wszystkim za wysuwanie i unoszenie ramienia. Ponadto jest jednym z mięśni oddechowych – bierze czynny udział w wykonywaniu wdechu spoczynkowego.
 • Mięsień podobojczykowy – jak sama nazwa wskazuje mięsień przebiega pod obojczykiem. Rozciąga się od I żebra do dolnej powierzchni barkowego końca obojczyka. Bierze udział w obniżaniu iwysuwaniu ramienia do przodu. Ponadto, podobnie jak pozostałe opisane mięśnie bierze udział w oddychaniu – odpowiada za wykonywanie spoczynkowego wdechu.