Rodzaje stawów

 • Głosów: 5
 • |
 • |
 • Oddaj głos:
Rodzaje stawów
Od lat jestem osobą bardzo aktywną fizycznie. Systematycznie uczęszczam na siłownię, biegam i gram w tenisa. Gdy tylko pogoda na to pozwala jeżdżę na rowerze, pływam na kajaku i chodzę po górach. Ponadto, co najmniej raz w roku jeżdżę w góry na narty. Osobiście uważam się za osobę bardzo sprawną fizycznie. Uważam również, iż w parze z moją ponadprzeciętną sprawnością fizyczną idzie wysoki poziom wiedzy na temat szeroko pojętej aktywności fizycznej. Jednak ostatnio zacząłem zastanawiać się, czy ludzkie stawy można w jakiś sposób skategoryzować. Jeśli tak, to jakie rodzaje stawów wyróżniamy w ludzkim organizmie?

Stawy stanowią jedyne w pełni ruchome połączenia pomiędzy kośćmi występujące w ludzkim organizmie. W nomenklaturze anatomicznej nazywane są połączeniami maziowymi. Stawy charakteryzują się znacznie bardziej złożoną budową niż ścisłe połączenia kości. W każdym z nich znajdziemy: jamę stawową, torebkę stawową oraz powierzchnie stawowe. Stawy możemy skategoryzować zarówno pod względem morfologicznym, jak i czynnościowym.

Podział morfologiczny

Podstawowym kryterium podziału morfologicznego stawów jest ilość kości wchodząca w skład poszczególnych stawów. W związku z tym, w ujęciu morfologicznym stawy dzielimy na proste i złożone. W stawach prostych łączą się ze sobą jedynie dwie kości. Takimi stawami są między innymi stawy międzypaliczkowe, stawy ramienne oraz stawy biodrowe. Z kolei stawy złożone tworzą więcej niż dwie kości. Do takich stawów zalicza się takie stawy jak staw łokciowy, staw kolanowy, a także staw skokowy górny.

Podział czynnościowy

Przy podziale czynnościowym stawów, a więc uwzględniając ruchy, które wykonują, dzielimy je na stawy jednoosiowe, dwuosiowe oraz wieloosiowe. Zakwalifikowanie stawu do którejś z wyżej wymienionych grup zależy od ilości osi wzdłuż których wykonywany jest ruch. Należy zaznaczyć, iż na ilość osi ruchu wpływa ukształtowanie powierzchni stawowych. Ponadto kierując się przy podziale stawów ilością osi ruchu wyróżniamy stawy o jednym, dwóch lub trzech stopniach swobody.

Stawy jednoosiowe

Wyróżniamy trzy rodzaje stawów jednoosiowych:

 • Stawy zawiasowe – główka stawu ma najczęściej kształt walca lub bloczka, natomiast panewka stawu stanowi jej negatyw. W stawach zawiasowych zachodzą ruchy zginania lub prostowania. Przykładem stawów zawiasowych są stawy międzypaliczkowe.
 • Stawy obrotowe – główka stawu ma kształt cylindra, który styka się bokiem z wklęsłą panewką stawową. Przykładem takiego stawu jest między innymi staw promieniowo-łokciowy bliższy.
 • Stawy śrubowe – w tych stawach zachodzi zarówno ruch obrotowy, jak i posuwisty wzdłuż osi podłużnej. Tego rodzaju stawem jest staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy.

Stawy dwuosiowe

W ludzkim organizmie występują dwa rodzaje stawów dwuosiowych:

 • Stawy kłykciowe – główka stawu ma kształt eliptyczny (jajowaty), natomiast panewka stawu jest wklęsła w obu osiach. Taka budowa stawu pozwala na wykonywanie ruchów w dwóch prostopadłych do siebie osiach. Przykładem tego rodzaju stawów jest staw promieniowo-nadgarstkowy.
 • Stawy siodełkowe – obie powierzchnie stawowe mają kształt siodła, stąd też wzięła się nazwa tego stawu. Każda z powierzchni stawowych jest wypukła w jednej płaszczyźnie, a wklęsła w drugiej. Taka budowa stawu pozwala na wykonywanie ruchów do przodu i do tyłu oraz na boki.Do tego rodzaju stawów zalicza się staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.

Stawy wieloosiowe

Wyróżniamy zaledwie jeden rodzaj stawów wieloosiowych:

 • Stawy kuliste – główka stawu stanowi część kuli, natomiast panewka stawu jej negatyw. Od głębokości panewki oraz wielkości powierzchni stawowych zależy stopień ruchomości w obrębie danego stawu. Stawy o dużej ruchomości nazywane są stawami kulistymi wolnymi, natomiast o małej ruchomości, stawami kulistymi panewkowymi. Przykładem stawu kulistego jest między innymi staw ramienny (staw kulisty wolny) oraz staw biodrowy (staw kulisty panewkowy).

Inne rodzaje stawów

Poza stawami jednoosiowymi, dwuosiowymi oraz wieloosiowymi w ludzkim organizmie wyróżniamy również dwa inne rodzaje stawów. Należą do nich:

 • Stawy płaskie – charakteryzują się niewielką ruchomością ograniczoną przez więzadła i torebki stawowe. Przykładem stawu płaskiego jest staw krzyżowo-biodrowy.
 • Stawy nieregularne – zalicza się do nich wszystkie stawy o nieregularnych powierzchniach stawowych. Ruch w nich jest możliwy tylko poprzez znajdującą się w ich obrębie chrząstkę śródplazmatyczną. Do tego rodzaju stawów zalicza się staw mostkowo-obojczykowy.

Plany treningowe ze wsparciem trenera: Wypróbuj


How to Make Money On Pinterest In 2018! $200/Day With NO INVESTMENT - 4 Easy To Follow Steps Watch this video ==> -- LINK USUNIĘTY --

LEARN How to earn $500 per month from ClixSense !! “METHOD TESTED BY ME” You can see there are number of ways in ClixSense to make money. I will explain you each of the method so that you can make a big income from ClixSense. Your income will be slow for the first months and after that you will be able to make better income. Watch this video: -- LINK USUNIĘTY --

The 2 Week Diet is an extreme rapid weight loss system that can help you lose up to 16 pounds of pure body fat in just 2 weeks! Get your personalized diet plan for 2 week weight loss, our 14 day diet, and how to lose weight in 2 weeks from our official website. WHAT TAKES MOST DIETS 2-3 MONTHS, THE 2 WEEK DIET ACHIEVES IN ONLY 14 DAYS, INCLUDING… DON'T MISS OUT ==> -- LINK USUNIĘTY --

The Red Tea Detox is a new rapid weight loss system that can help you lose 14 pounds of pure body fat in just 14 days! It involves drinking a special African blend of red tea to help you lose weight fast! Try the recipe today ==> -- LINK USUNIĘTY --

Make 16,000 Projects With Step By Step Plans... even if you don't have a large workshop or expensive tools! Each of the 16,000 projects are detailed enough to leave nothing to guesswork yet simple enough for beginners. It contains complete instructions from start to finish, leaving absolutely no guesswork. Here's what I'm talking about == >> -- LINK USUNIĘTY --

Bacon & Butter: The Ultimate Ketogenic Diet Cookbook Now! Discover 148 amazing ketogenic recipes inside this special edition of our New York Times Bestseller… plus more. GET NoW ==>> -- LINK USUNIĘTY --

The web’s most advanced private proxy service! Test our proxies for your purpose before ordering… TEST NEW FREE ==>> -- LINK USUNIĘTY --

Discover The Secret 3-Step Amazon Formula & Start Earning Affiliate Commissions On Demand trener.pl 1.Instantly deploy your new profitable, hands-free Amazon affiliate store. 2.Easily discover the most profitable and viral products to promote. 3.Press one button to build a site that will generate viral traffic and sales on autopilot. GET FREE ACCES ==> -- LINK USUNIĘTY -- SEND EMAIL WITH [[[ YOUR SITE ]]] ==> [email protected] <==

How To DOUBLE Your Monthly Profits & Leverage ANY Online Video For Your Own Campaigns Never-before-seen tech turns the world of online video into your PERSONAL content machine GET INSTANT ACCESS ==>> -- LINK USUNIĘTY -- You are are receiving this email since you subscribed to our newsletter ! Want to change how you receive these emails ? REPLY To: [email protected] SUBJECT: trener.pl Kind Regards, Axyy Splaiul Independentei, Bucuresti Sectorul 3, 030099

Free Chat with Girls & Boys - Live sexy web cams and chat... Enjoy Free Sex Streams and Live Adult Chat with horny cam girls and boys on XXL Cams Club! Join now and watch free sex shows and recorded sex performance wherever you want! FREE LIVE SEX CAMS ==> -- LINK USUNIĘTY --

I Will Promote Your Business By Contacting Site Webmasters (CONTACT FORMS AT SITES) Via 60,000,000 Sites From Worldwide To Any Niche ... So you can contact the right audience with offers, driving traffic to your website: - Show your business/services/video’s to a targeted audience

I Will Provide Organic Traffic By Keyword From Google, Bing, Yahoo Daily - (Low Bounce Rate). Why Should You Buy Organic Traffic? SERP Improvement - Drive organic traffic/visitors is essential nowadays for Google, Yahoo & Bing to rank your website, Search Engines Ranking would improve, Very good for improving offsite SEO, More Recognition, SEO Lethal Weapon, Loved by Search Engines, Algorithm Adaptive, Increase Ranking, Worldwide Visitors Get Revenue from CPM - 100% safe for AdSense, Publishers by setting Ads to your website. Traffic - comes from Worldwide with 50%+ from USA & other Tier 1 Countries. Keywords - Choose up to 3 Long or Short Tail Keywords (We suggest indexed), We only support English language. GET NoW ==>> -- LINK USUNIĘTY -- Want To Stop Getting Emails ? Report SPAM & UNSUBSCRIBE == > -- LINK USUNIĘTY --

Good day I Will Provide Organic Traffic By Keyword From Google, Bing, Yahoo, 100% Safe For Adsense - (Low Bounce Rate). Why Should You Buy Organic Traffic for trener.pl ? - SERP Improvement - Drive organic traffic/visitors is essential nowadays for Google, Yahoo & Bing to rank your website - Search Engines Ranking would improve - Very good for improving offsite SEO, More Recognition, SEO Lethal Weapon - Loved by Search Engines, Algorithm Adaptive, Increase Ranking, Worldwide Visitors - Get Revenue from CPM - publishers by setting Ads to your website 100% safe for AdSense - recommended for adsense sites - Bounce Rate - very low 5% - Visit Duration - 8-12 minutes - Pages Visited - 3-4 pages minimum Traffic - comes from Worldwide with 50%+ from USA & other Tier 1 Countries. Keywords - Choose up to 5 Long or Short Tail Keywords (We suggest indexed), We only support English language. Please follow here for more information: -- LINK USUNIĘTY -- Regards, AxyyKo UNSUBSCRIBE or REPORT SPAM ATTENTION: sends domain: trener.pl , not email address !! SEND your domain site here ==> [email protected]

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin 500 Mg <a href="-- LINK USUNIĘTY -- Amoxicillin</a> -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin Online <a href="-- LINK USUNIĘTY -- -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Buy Amoxicillin <a href="-- LINK USUNIĘTY -- Amoxicillin</a> -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin <a href="-- LINK USUNIĘTY -- -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Buy Amoxicillin Online <a href="-- LINK USUNIĘTY -- No Prescription</a> -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin Online <a href="-- LINK USUNIĘTY -- 500mg Capsules</a> -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin 500 Mg <a href="-- LINK USUNIĘTY -- Amoxicillin</a> bxa.vxgj.trener.pl.sfl.kx -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="-- LINK USUNIĘTY -- 500mg Capsules</a> kiz.vhtx.trener.pl.fss.yq -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Buy Amoxicillin <a href="-- LINK USUNIĘTY -- Without Prescription</a> tjo.ksfj.trener.pl.wah.np -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin No Prescription <a href="-- LINK USUNIĘTY -- 500 Mg</a> qag.iroo.trener.pl.rmr.kv -- LINK USUNIĘTY --

Hello NO MATTER WHAT YOU WANT, WE HAVE - so do not hesitate to ask even if it is not listed below !! I provide the following mentioned services. * ADWORDS $100 coupon * BING $100 coupon - now you can use two bing ads coupons per account. * AWS Amazon $150 coupons * Digital ocean $50 coupon * WINDOWS keys lifetime license -version 7,8 and 10 * OFFICE 365 lifetime access * OFFICE 2016 AND 2019 Product Keys * NETFLIX Accounts with 6 months validity * ADWORDS Verified account with $500 credits + VPS * BING verified account with $100 credits + VPS * AMAZON AWS RDP/VPS Free Tier accounts * Google CLOUD accounts with $300 credits. * Lynda.com Accounts * DOMINOS & PIZZA HUT PIZZAS available(for USA) only * AZURE Accounts with $200 credits * ADSENSE Accounts with domain and Website * Quality NICHE Websites/Blogs * CPA Accounts Approval of any company * PAYPAL verified accounts with NO 21 days hold * ANY OTHER SERVICE you are looking for ....................................................................................... All this below I have NEW & AGED Accounts, minimum order: 100 acounts * Google Voice Accounts * Gmail Email Accounts * Yahoo Email Accounts * Hotmail Email Accounts * Outlook Email Accounts * Gmx.com Email Accounts * AOL Email Accounts * EDU Email Accounts * Facebook Accounts * LinkedIn Accounts * Twitter Accounts * Instagram Accounts * Reddit Accounts * Pinterest accounts If you are interested in the following services, please let me know here: [email protected] Thanks

-- LINK USUNIĘTY -- - Amoxicillin 500 Mg <a href="-- LINK USUNIĘTY -- 500 Mg</a> sgb.vyiz.trener.pl.qwf.sg -- LINK USUNIĘTY --

-- LINK USUNIĘTY -- - Buy Amoxicillin <a href="-- LINK USUNIĘTY -- 500mg Capsules</a> jfa.yfws.trener.pl.una.cs -- LINK USUNIĘTY --

Hi You Need Leads, Sales, Conversions, Traffic for trener.pl ?? I Will Find Leads that Buy From You & Promote Your Business In Any Country To Any Niche. SEE HERE ==> -- LINK USUNIĘTY -- Do not forget to read Review to convince you, is already being tested by many people who have trusted it !! Regards, AxyyKo UNSUBSCRIBE or REPORT SPAM ATTENTION SEND: trener.pl , not email address here ==> [email protected]