Trening mięśni z udziałem POWERBREATHE

  • Głosów: 0
  • |
  • |
  • Oddaj głos:
Trening mięśni z udziałem POWERBREATHE
Linia produktów POWERbreathe Classic to trenażery mięśni wdechowych pierwszej generacji służące do treningu oddechowego, zaprojektowane przez POWERbreathe i nagrodzone tytułem „Millennium Product” przez UK Design Council (Brytyjską Radę Wzornictwa).

Trenażery Mięśni Wdechowych POWERbreathe zostały stworzone na podstawie wniosku, że oddychanie stanowi ograniczenie nie tylko tolerancji wysiłkowej u pacjentów z chorobami układu oddechowego, ale ogranicza ludzi zdrowych, w tym sportowców.

Wiodący naukowcy z dziedziny nauk sportowych na uniwersytetach w Loughborough i Birmingham odkryli, że mięśnie wdechowe reagują na trening w taki sam sposób, jak inne mięśnie – kiedy są regularnie przeciążane przez kilka tygodni, dostosowują się, a ich siła, moc i wytrzymałość rosną.

POWERbreathe wszedł na rynek w 2001 po przeprowadzeniu wyczerpujących badań, prób i programów rozwojowych przez zespół naukowców z wiodących uniwersyteckich ośrodków Human Performance Research.

Seria Classic wprowadza w życie zasady treningu oporowego (treningu progowego przy użyciu kalibrowanej sprężyny) w celu wzmocnienia mięśni oddechowych, zmuszając je do cięższej pracy, w taki sam sposób, jak trening z ciężarkami zwiększa siłę mięśni ramienia.

Produkty POWERbreathe posiadają 9 manualnie regulowanych poziomów pozwalających na zwiększanie natężenia treningu.

POWERbreathe – Lepsze wyniki ćwiczeń

Poprawa siły mięśni wdechowych o 31,2%

Poprawa wytrzymałosci mięśni wdechowych o 27,8%

Mniejszy wysiłek całego ciała w trakcie ćwiczeń fizycznych

Szybsza regeneracja w trakcie powtarzanych sprintów nawet o 7%

Lepsze wyniki w ciągu 4 tygodni (przy przestrzeganiu wypróbowanego i sparwdzonego reżimu)

Trening mięśni wdechowych POWERbreathe a sprawność

Wchodząc pod górę lub po schodach, nagle jesteśmy narażeni na ćwiczenie o wysokiej intensywności, które dla większości z nas jest powyżej naszego progu mleczanowego. Przy dużej intensywności ćwiczenia nasz oddech wykracza poza „strefę komfortu” i gwałtownie przyspiesza. Taki nagły wzrost pracy mięśni wdechowych odczuwany jest jako duszność.

Duszność jest częstym elementem normalnych ćwiczeń i mimo że ćwiczenia aerobowe działają korzystnie na mięśnie wdechowe (mięśnie, które wykorzystujemy, gdy wdychamy powietrze), nie wystarczają one, by wyzwolić ich pełen potencjał.W normalnych warunkach mięśnie oddechowe nigdy naprawdę nie są ćwiczone tak, aby mogły radzić sobie z dużym obciążeniem oddechowym, które zawsze stanowi dla nich wyzwanie wykraczające poza strefę komfortu.

W przypadku gdy mięśnie wdechowe są osłabione lub zmęczone, oddychanie wydaje się cięższe. Analogicznie odczuwamy różnicę w wadze sztangi, kiedy ćwicząc, podnosimy ją po raz pierwszy, a potem po raz 12.

Badania dowodzą także, że w trakcie intensywnych ćwiczeń dopływ krwi (i związane z nim zaopatrzenie w tlen) do ćwiczących mięśni jest odwrotnie proporcjonalny do pracy oddechowej. Wynika z tego, że mięśnie wdechowe są w stanie „podkradać” krew innym mięśniom, a przez to upośledzać ich działanie.

Dobrą wiadomością jest to, że poddając mięśnie wdechowe odpowiedniej stymulacji, np. za pomocą POWERbreathe, powodujemy ich adaptację i zwiększenie ich siły oraz wytrzymałości.

Najbardziej zauważalnym rezultatem badań dotyczących efektów ćwiczeń fizycznych jest powszechne poczucie redukcji wysiłku całego ciała, które wywołane jest zaledwie4-tygodniowym treningiem POWERbreathe. Ludzie po prostu nie czują, że ćwiczą tak mocno, więc mają potencjał, by wycisnąć z siebie jeszcze więcej, zwiększając intensywność treningu i przez to poprawiając wyniki.

Aby mieć lepsze wyniki, trenuj mądrzej, a nie ciężej.

Źródła:

Inspiratory muscle training as an ergogenic aid: credible at last?